menu
Dự án khu đô thị mới tỉnh Yên Bái
  • Khu đô thị TNR Stars Yên Thế Khu đô thị TNR Stars Yên Thế
    TNR Stars Yên Thế là dự án khu đô thị đang sở hữu một trong những vị trí kim cương tại thị trấn Yên Thế, Lục Yên. Đây cũng là dự án KĐT đầu tiên của chủ đầu tư TNR Holdings...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái