menu
Hỗ trợ đăng tin: 0899510222 (Mr Dũng)
 • KDT Minh Phương

  Thông tin dự án KDT Minh Phương

  • Tên dự án: KDT Minh Phương
  • Địa chỉ: Phường Nông Trang, xã Minh phương, Việt Trì, Phú Thọ
  • Diện tích: 480600m2
  • Loại hình: Khu đô thị mới

  Giới thiệu dự án KDT Minh Phương

  Tổng quan dự án Khu đô thị Minh Phương

  - Tên dự án: Khu đô thị Minh Phương
  - Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu nhà ở và dịch vụ thương mại
  - Tổng mức đầu tư: 276.216.417.000 đồng

  - Nguồn vốn:
  + Nguồn vốn đầu tư xây dựng: Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động khác
  + Nguồn vốn thanh toán: Tạo bởi quỹ đất giao cho Chủ đầu tư
  - Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
  - Hình thức quản lý: Chủ đầu tư được giao trực tiếp quản lý dự án
  - Tiến độ thực hiện: 3,0 năm (từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008)

   Quy mô giao đất: 

  - Tổng diện tích: 48,06 ha
  ​- Công trình công cộng: 24,66 ha
  - Nhà ở và công trình DVTM: 23,4 ha

Có nên mua nhà kDT Minh Phương?. Hãy thảo luận dưới đây nhé