menu
Dự án khu phức hợp tỉnh Đắk Nông
  • Thiên Phú Intresco Thiên Phú Intresco
    Dự án Khu thương mại dịch vụ - dân cư Thiên Phú Intresco HighLand được xây dựng thành một quần thể phức hợp bao gồm: khách sạn, khu thương mại, các dịch vụ trên đỉnh đồi, khu biệt...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông