menu
Dự án khu phức hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Chân Mây Lăng Cô Chân Mây Lăng Cô
    Dự án Khu nhà ở, Văn phòng Thương mại và Khách sạn tại Chân Mây - Lăng Cô do ThuDuc House đầu tư có qui mô 13,7 ha, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế