menu
Dự án nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng
  • Nhà ở xã hội Him Lam Hùng Vương Nhà ở xã hội Him Lam Hùng Vương
    Khu nhà ở xã hội Him Lam Hùng Vương do Công ty CP Him Lam Hải Phòng đầu tư tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Khu đất nơi dự án tọa lạc nằm trong kế hoạch phát...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng