menu
Dự án nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai
  • Nhà ở xã hội Sơn An Plaza Nhà ở xã hội Sơn An Plaza
    Nhà ở xã hội Sơn An Plaza là dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng có thu nhập thấp tại TP. Biên Hòa. Dự án có thiết kế phù hợp với các gia đình hiện đại ngày nay.
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai