menu
Dự án nhà ở xã hội tỉnh Hưng Yên
  • Nhà ở xã hội Phúc Hưng Nhà ở xã hội Phúc Hưng
    Thông tin chi tiết dự án nhà ở xã hội Phúc Hưng giá rẻ tại đường 196 Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đây là dự án với mục tiêu dự án tạo dựng...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Đường 196 Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên