menu
Dự án nhà ở xã hội tỉnh Nghệ An
  • Nhà ở xã hội CT2 Kim Thi  Nhà ở xã hội CT2 Kim Thi
    Thông tin nhà ở xã hội CT2 Kim Thi ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khởi công tháng 3/2016 và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ quý IV/2017 với 12 tầng, 169 căn hộ và 1 tầng để xe cùng...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Khối 1, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An