menu
Các dự án bất động sản tỉnh Quảng Trị
  • Khu đô thị AE Resort Cửu Tùng Khu đô thị AE Resort Cửu Tùng
    Dự án khu đô thị sinh thái AE Resort mang tới khá nhiều sự thuận lợi trong di chuyển và tận hưởng được các tiện ích từ khu du lịch Cửa Tùng. Mặt khác, AE Resort là khu đô thị sinh...
    Loại hình:
    Địa chỉ:
    Cửa Tùng- Vĩnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị