menu
Dự án trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương
  • Uni Mall Canter Bình Dương Uni Mall Canter Bình Dương
    Dự án Uni Mall Center là dự án đón đầu sự kiện thị xã Thuận An trở thành thành phố trong năm 2020, được định hướng phát triển để  trở thành một trung tâm kinh doanh mang phong cách...
    Địa chỉ:
    ĐT 743, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương