menu

Ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 5/2019 theo tuổi 12 con giáp

17:10 - 09/04/2019
Ngày, giờ tốt xấu nhập trạch tháng 5-2019, chọn ngày đẹp về nhà mới, phòng trọ tháng 5, ngày cúng nhập trạch văn phòng làm việc.

Xem chọn ngày cúng nhập trạch về nhà mới, văn phòng mới tháng 5 năm 2019 tốt - xấu rất cần thiết bởi nó có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh và sinh tồn của gia chủ. Nếu chủ nhà có thể xem ngày tốt về nhà mới (lên nhà mới), ngày chuyển văn phòng làm việc tháng 5 năm 2019 thì sẽ có được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, nguy hóa an. Ngược lại nếu như gia chủ xem giờ tốt xấu nhập trạch tháng 5 2019 không chính xác và nhập trạch vào ngày xấu, không hợp tuổi sẽ rất rước họa vào thân, kém may mắn trong công việc, danh lộ, gia đạo.

Chính vì vậy, nên chọn giờ, xem ngày đẹp, ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2019 kỹ lưỡng để lên kịch chuyển về nhà mới, phòng trọ, văn phòng mới có được vận tài lộc vô hạn, hóa giải nguy nan.

Cách chọn ngày chuyển nhà, nhập trạch tháng 5/2019 tốt xấu

Hiện nay có nhiều cách để xem ngày tốt xấu và mỗi cách sẽ phục vụ cho một công việc khác nhau. Đối với vấn đề xem ngày tốt nhập trạch theo tuổi tháng 5 2019 để về nhà mới hay chuyển văn phòng sẽ dựa vào phương pháp sau:

  • Chọn tháng: Tránh các tháng xấu không chuyển nhà, nhập trạch: tháng 3, tháng 7 âm lịch vì liên quan tới vong hồn do có Tiết Thanh Minh và Tháng 7 Vu Lan báo hiếu.
  • Chọn ngày nhập trạch tốt: Tránh các ngày xấu Tam nương, Thọ tử, ngày Dương công kỵ nhật, Hắc Đạo, Vãng Vong. Sau khi loại bỏ được các ngày xấu phạm phải các ngày trên thì sẽ chọn ngày hoàng đạo, có sao tốt và kết hợp với các ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2019 theo tuổi để lựa chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 5 và lên kế hoạch về nhà mới, nhập trạch lấy ngày đẹp.

Lưu ý hiện nay có nhiều cách xem ngày tốt nhập trạch tuy nhiên cách trên là cách chính giác giúp có thể lựa chọn được ngày tốt về nhà mới theo tuổi và tránh các ngày đại kỵ để chuyển nhà trong tháng.

Chọn ngày tốt chuyển nhà nhập trạch nhà mới, văn phòng mới tháng 5 năm 2019

Chọn ngày tốt chuyển nhà nhập trạch nhà mới, văn phòng mới tháng 5 năm 2019

Các ngày xấu - tốt chuyển nhà, nhập trạch tháng 5 năm 2019

Tháng 05/2019 bắt đầu từ ngày mùng 1/5/2019 - 31/5/2019 dương lịch, tức là từ ngày 27/3 đến 27/4 Âm lịch. Căn cứ vào cách xem ngày chuyển nhà tốt xấu tháng 5 sẽ có những ngày kiêng kỵ chuyển nhà nhập như sau:

Ngày xấu kiêng kỵ chuyển nhà, nhập trạch tháng 5/2019

Ngày Dương công kỵ nhật tháng 5/2019

Ngày Dương công kỵ nhật là ngày xấu kiêng chuyển nhà và nó là các ngày: Tháng 1 là ngày mùng 13, tháng 2 ngày mùng 12, tháng 3 ngày mùng 9, tháng 4 ngày mùng 7, tháng 5 ngày mùng 5, tháng 6 ngày mùng 3, tháng 7 ngày mùng 8, 29, tháng 8 ngày 27, tháng 9 ngày 25, tháng 10 ngày 23, tháng 11 ngày 21 và tháng 12 là ngày 19 âm lịch.

Theo đó ngày dương công nhật kỵ tháng 5 năm 2019 là ngày 11/5 dương lịch tức ngày 7/4 âm lịch.

Ngày Tam nương trong tháng 5/2019

Ngày Tam Nương là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Do vậy trong tháng 5/2019 sẽ có các ngày tam nương sau: ngày mùng 7, 11, 17, 22, 26, 31/5/2019 dương lịch tức là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27/4 âm lịch.

Ngày Thọ Tử tháng 5/2019

Đây là ngày đại hung với tất cả mọi việc và cần phải tránh và mỗi tháng sẽ có một ngày Thọ Tử cụ thể: Tháng 1 ngày Bính Tuất, Tháng 2 ngày Nhâm Thìn, tháng 3 ngày Tân Hợi, tháng 4 ngày Đinh Tỵ, tháng 5 ngày Mậu Tý, tháng 6 ngày Bính Ngọ, tháng 7 ngày Ất Sửu, tháng 8 ngày Quý Mùi, tháng 9 ngày Giáp Dần, tháng 10 ngày Mậu Thân, tháng 11 ngày Tân Mão, tháng 12 ngày Tân Dậu.

Do đó tháng 5/2019 sẽ có 1 ngày Thọ Tử đó là ngày 20/5/2016 tức ngày Đinh Tỵ 16/4/2019 Âm lịch.

Xem ngày chuyển nhà nhập trạch tháng 5/2019 đẹp nhất 

Xem ngày chuyển nhà nhập trạch tháng 5/2019 đẹp nhất 

Ngày Nguyệt Kỵ tháng 5/ 2019

Đây là các xấu không nên làm việc gì đều không thành. Một năm có 12 tháng thì sẽ có 3 ngày Nguyệt Kỵ là 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên chỉ có 1 ngày đại kỵ được tính theo quy luật đó là:

Tháng 1, 4, 7, 10 kỵ ngày mùng 5, tháng 2, 5, 8, 11 kỵ ngày 14, tháng 3, 6, 9, 12 kỵ ngày 23. Vì vậy, trong tháng 5/2019 sẽ có ngày nguyệt kỵ đó là: 09/05/2019 Dương lịch -> 5/04/2019 Âm lịch.

Ngày Vãng vong tháng 5/ 2019

Ngày Vãng Vong là ngày trăm sự đều kỵ và mỗi tháng cũng có những ngày kiêng kỵ khác nhau. Trong đó tháng 1 kỵ ngày Dần, tháng 2 kỵ ngày Tỵ, tháng 3 kỵ ngày Thân, tháng kỵ ngày 4 Hợi, tháng 5 kỵ ngày Mão, tháng 6 kỵ ngày Ngọ, tháng 7 kỵ ngày Dậu, tháng 8 kỵ ngày Tý, tháng 9 kỵ ngày Thìn, tháng 10 kỵ ngày Mùi, tháng 11 kỵ ngày Tuất, tháng 12 kỵ ngày Sửu.

Do đó, tháng 5/2019 Dương lịch có 2 ngày Vãng Vong cần tránh làm việc đại sự đó là: 14, 26 /5/2019 Dương lịch -> 10/4 (Tân Hợi) và ngày 22/04 (Quý Hợi).

Ngày Hắc Đạo tháng 5/2019

Theo lịch âm dương tháng 5 năm 2019 có các ngày hắc đạo sau: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 18, 20, 23, 27, 29, 30.

Theo đó, các ngày về nhà mới tháng 5 năm 2019 nên tránh sẽ bao gồm: Ngày 1, 2, 3, 4/5/2019 Dương lịch -> tức là các ngày mùng 27, 28, 29, 30 tháng 3 là tháng không nên chuyển nhà và các ngày 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31/5/2019 tức là ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 tháng 4 Âm lịch.

Mời các bạn xem thêm những lưu ý Về nhà mới kiêng gì nhất định đừng quên khi nhập trạch. 

Lịch ngày hoàng đạo và hắc đạo tháng 5 năm 2019

Lịch ngày hoàng đạo và hắc đạo tháng 5 năm 2019

Ngày đẹp chuyển nhà, nhập trạch tháng 5/2019 tốt lành

Ngày Hoàng đạo tháng 5/2019

Loại trừ các ngày xấu không nên chọn làm ngày nhập trạch tháng 5 2019 thì ngày tốt về nhà mới trong tháng 5 năm 2019 sẽ là: 10/5, 13/5, 16/5, 19/5, 21/5, 25/5 và 28/5/2019 là có thể chọn làm ngày nhập trạch, ngày tốt chuyển bàn thờ tháng 5 năm 2019. Nhưng nếu đối chiếu các ngày tốt này nếu cẩn thận hơn có thể chọn theo tuổi, đặc biệt là tránh ngày, giờ xung kỵ với tuổi gia chủ.

Ngày giờ tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2019 theo tuổi gia chủ

Dựa vào tuổi gia chủ để chọn các ngày, giờ tốt tam hợp về nhà mới, ngày cúng nhập trạch văn phòng mới tháng 5 2019 và tránh các ngày hung kỵ đối với gia chủ:

  • Thân - Tý - Thìn kỵ ngày Mùi, ngày giờ có can Giáp, Ất, Canh, Tân
  • Dần, Ngọ, Tuất kỵ ngày Sửu, ngày giờ có can Giáp, Ất, Canh, Tân
  • Hợi -  Mão - Mùi kỵ ngày Tuất, ngày giờ có can Bính, Đinh, Nhâm, Quý
  • Tỵ - Dậu - Sửu kỵ ngày Thìn, ngày giờ có can Bính, Đinh, Nhâm, Quý

Tham khảo thêm  Kinh nghiệm sắm đồ nhà mới và cách sắp xếp đồ đạc gọn đẹp bất ngờ.

Danh sách ngày giờ tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2019 theo tuổi 12 con giáp

Gia chủ

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

Can chi ngày

Giờ tốt

(Canh Tý, Nhâm Tý,

Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý)

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Sửu

(Tân Sửu, Quý Sửu,

Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu)

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Dần

(Canh Dần, Nhâm Dần,

Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần)

Thứ 6

10/5/2019

6/4/2019

Đinh Mùi

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Mão

(Tân Mão, Quý Mão,

Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão)

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thìn

(Canh Thìn, Nhâm Thìn,

Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn)

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Tỵ

(Tân Tỵ, Quý Tỵ,

Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ)

Thứ 2

13/5/2019

43712

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

 

Thứ 2

13/5/2019

43712

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 6

10/5/2019

6/4/2019

Đinh Mùi

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Mùi

(Tân Sửu, Quý Mùi,

Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi)

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thân

(Canh Thân, Nhâm Thân,

Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân)

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Dậu

(Tân Dậu, Quý Dậu,

Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu)

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Tuất

(Canh Tuất, Nhâm Tuất,

Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất)

Thứ 6

10/5/2019

6/4/2019

Đinh Mùi

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Thứ 2

13/5/2019

9/4/2019

Canh Tuất

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Hợi

(Tân Hợi, Quý Hợi,

Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi)

Thứ 5

16/5/2019

12/4/2019

Quý Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Chủ nhật

19/05/2019

15/5/2019

Bính Thìn

Thìn (7h - 9h),

Tỵ (9h - 11h),

Thân (15h - 17h),

Dậu (17h - 19h).

Thứ 3

21/5/2019

17/4/2019

Mậu Ngọ

Sửu (1h – 3h),

Mão (5h – 7h),

Ngọ (11h – 13h),

Thân (15h – 17h).

Thứ 3

28/5/2019

24/4/2019

Ất Sửu

Mão (5h – 7h),

Tỵ (9h – 11h),

Thân (15h – 17h),

Tuất (19h – 21h).

Trên đây là cách chọn ngày tốt chuyển nhà tháng 5 2019, nhập trạch về văn phòng mới và tránh những ngày xấu giúp gia chủ có được may mắn và thuận lợi, giàu sang, vạn phúc. Chọn ngày tốt xấu, xem ngày đẹp nhập trạch, chuyển về nhà mới, văn phòng mới rất cần thiết bởi nó có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh và sinh tồn của gia chủ.

Bạn đọc có thể truy cập ancu.me và xem thêm cách pha sơn nước cho nhà mới bền đẹp nhất cũng như nhiều thông tin về mẹo nhà ở thiết thực trên ancu.me.

 
Tin nổi bật
Tin mới nhất