menu

Hà Nội: Mạnh tay ra soát đất dự án sử dụng đất để kinh doanh

10:48 - 29/12/2018
UBND TP. Hà Nội rà soát các dự án sử dụng đất kinh doanh để chủ động xử lý các thiếu sót, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Với mục đích tổ chức kiểm tra, rà soát, nghiên cứu đánh giá các dự án đầu tư thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, quyết định chủ trương đầu tư dự án. Chủ động xử lý các thiếu sót, tồn tại hạn chế trong quy trình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội rà soát các dự án có sử dụng đất vào mục đích kinh doanh và sản xuất

Hà Nội rà soát các dự án có sử dụng đất vào mục đích kinh doanh và sản xuất.

Từ kết quả công tác kiểm tra, rà soát, tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của thành phố trong quản lý đất đai, quản lý tài sản công là nhà và đất trên địa bàn Thành phố; kiến nghị với các cơ quan Trung ương biện pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện quy định của pháp luật liên quan đên các dự án đầu tư.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tập hợp đầy đủ hồ sơ của từng dự án; kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý, quá trình giải quyết hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài chính về đất đai, quản lý tài sản công là nhà đất của từng dự án.

Chủ động tự kiểm tra, rà soát để xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết hồ sơ các dự án. Lập báo cáo đầy đủ các nội dung, đảm bảo thời gian yêu cầu tại Quyết định số 6918/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Thành phố; làm rõ đúng, sai, xác định các giải pháp, biện pháp xử lý khắc phục; đề xuất nội dung kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở nội dung, kế hoạch được giao, thành viên là Giám đốc các Sở, ngành phân công cán bộ, các bộ phận chuyên môn giúp việc làm việc tại trụ sở Văn phòng UBND TP để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, báo cáo đúng tiến độ.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo nhiệm vụ được phân sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện kế hoạch. Các Sở, ngành sẽ báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện vào thứ Năm hàng tuần để Văn phòng UBND TP tổng hợp, báo cáo.

Tin nổi bật
Tin mới nhất