menu

Tra cứu thông tin, bản đồ quy hoạch các quận, huyện Đà Nẵng 2019

17:10 - 12/09/2019
Xem quy hoạch quận, huyện, đường Đà Nẵng đến 2030, sơ đồ quy hoạch cao tốc, vành đai, ga đường sắt, làng Đại học, dự án khu đô thị, công nghiệp, ven biển Tp.Đà Nẵng.

Nội dung bài viết

 1. 1. Thông tin quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
  1. Căn cứ quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng hiện nay
  2. Thông tin, bản đồ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  3. Định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045
 2. 2. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận, huyện Đà Nẵng 2019
  1. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
  2. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  3. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
  4. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Thanh Khê - Đà Nẵng
  5. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Hải Châu - Đà Nẵng
  6. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Sơn Trà - Đà Nẵng
  7. Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
  8. Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện đảo Hoàng Sa
 3. 3. Thông tin, bản đồ quy hoạch giao thông Đà Nẵng
  1. Thông tin, bản đồ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng
  2. Thông tin, bản đồ quy hoạch đường vành đai Đà Nẵng
  3. Thông tin quy hoạch sân bay Đà Nẵng
  4. Thông tin quy hoạch bến xe mới Đà Nẵng
 4. 4. Thông tin, bản đồ các khu quy hoạch Đà Nẵng
  1. Quy hoạch phân khu đô thị cũ Đà Nẵng
  2. Quy hoạch phân khu Tây Nam Đà Nẵng
  3. Quy hoạch trục Tây Bắc Đà Nẵng
  4. Quy hoạch khu ven biển phía Đông và bán đảo Sơn Trà
  5. Quy hoạch đô thị khu vực phía Tây và Hoàng Sa
  6. Quy hoạch phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng
  7. Quy hoạch phân khu phía Nam Đà Nẵng
 5. 5. Thông tin, bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng
  1. Quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng
  2. Quy hoạch khu công nghiệp Liên Chiểu
  3. Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh
  4. Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng
  5. Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Cầm
  6. Quy hoạch khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang

1. Thông tin quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Căn cứ quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng hiện nay

Thông tin bản đồ quy hoạch Đà Nẵng hiện nay đang thực hiện theo định hướng quy hoạch tại:

 1. Phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 theo quyết định số 465/QĐ/TTg ngày 17/6/2002
 2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013.
 3. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng đến năm 2020 theo Quyết định số 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 16/10/2019

Đồng thời, hiện nay theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 số 147/QĐ-TTg nhằm điều chỉnh và quy hoạch phát triển Đà Nẵng phù hợp với thực trạng hơn.

Bản đồ quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2020

Thông tin, bản đồ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thành phố Đà Nẵng là TP trực thuộc trung ương có vị trí:

 • Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế; 
 • Phía Nam và Tây giáp tỉnh Quảng Nam;
 • Phía Đông giáp Biển Đông. 

Theo phạm vi điều chỉnh quy hoạch theo phê duyệt bao gồm toàn bộ 6 quận và 2 huyện của Đà Nẵng là quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê và 2 huyện (Hòa Vang, Hoàng Sa).

Xem bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2050 theo không gian

Xem bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2050 theo không gian

Nội dung quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050:

 • Định hướng quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền Trung Và Tây Nguyên.
 • Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững.
 • Bên cạnh đó là quy hoạch về giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Thông tin quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới đây theo quy định số 147/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì nội dung định hướng điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng sắp tới theo mô hình mẫu của đô thị của singapore quy hoạch và về cơ bản theo mục tiêu:

- Phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại; là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền Trung và Tây Nguyên.

- Phát triển không gian thành phố theo hướng toàn diện và bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo dự kiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới này sẽ là 15 tháng tính từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

Tham khảo cách làm sao biết đất có quy hoạch hay không để có kế hoạch sử dụng đất và giao dịch an toàn.

2. Thông tin, bản đồ quy hoạch quận, huyện Đà Nẵng 2019

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu nằm ở phía Tây Bắc và thuộc quy hoạch là quận công nghiệp trẻ của thành phố Đà Nẵng. Đây là quận có các khu công nghiệp phân bố theo trục đường Bắc - Nam bao gồm đường bộ 1A và đường sắt đi qua. Đây cũng là nơi tập trung 2/3 khu công nghiệp trọng điểm của thành phố (KCN Hòa Khánh và KCN Liên Chiểu.) với tầm cỡ quốc gia. Vị trí ranh giới hành chính của quận Liên Chiểu như sau:

 • Phía Đông: Giáp vịnh Đà Nẵng.
 • Phía Nam: Giáp quận Cẩm Lệ, Thanh Khê.
 • Phía Tây: Giáp huyện Hòa Vang.
 • Phía Bắc: Giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế

Bản đồ quy hoạch quận Liên Chiểu Đà Nẵng chi tiết

Bản đồ quy hoạch quận Liên Chiểu Đà Nẵng chi tiết (Nguồn: 3dhot)

* Mục tiêu quy hoạch quận Liên chiểu cơ bản:

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đơn vị thuộc sở quy hoạch Đà Nẵng thì hiện nay các nội dung quy hoạch quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiện nay triển khai theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ngày 27/3/2017 với các nội dung quy hoạch chính như sau:

- Quy hoạch giao thông Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu theo cấu trúc lõi trung tâm và có cảnh quan cây xanh với các trục chính đó là:

 • Quy hoạch trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Sắc.
 • Quy hoạch trục đường DT602, Nguyễn Tất Thành nối dài và trục Hoàng Văn Thái.
 • Quy hoạch trục đường Nguyễn Văn Cừ.
 • Quy hoạch trục đường Số 5, Trục đường chính Âu Cơ

- Quy hoạch kinh tế - xã hội: Mục tiêu quy hoạch quận Liên Chiểu - Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn khu Tây Bắc với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu với đủ cơ cấu. Trong đó, công nghiệp - TTCN là chủ đạo, giảm tỷ trọng nông nghiệp và  TM – DV giữ vị trí quan trọng, nông nghiệp sẽ giảm dần tỷ trọng đến mức ổn định.

Bên cạnh đó có quy hoạch phát triển giáo dục quận Liên Chiểu với các trung tâm giáo dục và đào tạo lớn, trọng tâm của miền Trung như: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, trường Đại học FPT tại Đà Nẵng, Cao đẳng Kinh tế – kế hoạch Đà Nẵng, cao đẳng GTVT II, trường TH BCVT và Công nghệ thông tin II, trường Trung học Xây dựng miền Trung…

* Sơ đồ quy hoạch quận Liên Chiểu - Đà Nẵng có rất nhiều dự án trọng tâm như:

- Quy hoạch nhà ga đường sắt Đà Nẵng về quận Liên Chiểu

- Quy hoạch cảng Liên Chiểu Đà Nẵng thành cảng hàng hóa

- Quy hoạch đường cao tốc Liên Chiểu nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi

- Quy hoạch đường hầm Hải Vân mở rộng

- Quy hoạch biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng

- Quy hoạch dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Quy hoạch khu đô thị quận Liên Chiểu đang được triển khai

 • Quy hoạch khu đô thị Phúc Lộc Viên
 • Quy hoạch khu đô thị Phước Lý
 • Quy hoạch khu đô thị Quang Thành 3B
 • Quy hoạch khu đô thị Aurora Da Nang City
 • Quy hoạch khu đô thị Phùng Hưng,
 • Quy hoạch khu đô thị Bulova
 • Quy hoạch khu đô thị Hòa Minh 5
 • Quy hoạch khu đô thị Luxury Beach
 • Quy hoạch khu đô thị Dự Án Kim Long City
 • Quy hoạch khu đô thị Dự Án Golden Hills Đà Nẵng

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Quận cẩm lệ Đà Nẵng có vị trí nằm ở trung tâm và cũng là cửa ngõ Tây Nam của thành phố tiếp giáp 5/7 quận còn lại. Bởi vậy quy hoạch quận Cẩm Lệ thuộc vùng trọng tâm trong việc mở rộng quy hoạch đô thị khu vực Tây Nam, được đầu tư phát triển tất cả lĩnh vực. Địa giới hành chính của quận Cẩm Lệ tiếp giáp như sau:

 • Phía Bắc: Giáp quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu.
 • Phía Đông: Giáp quận Ngũ Hành Sơn.
 • Phía Tây, Nam: Giáp huyện Hòa Vang.

Theo thông tin quy hoạch thành phố Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ đến năm 2020 sẽ phát triển các dự án tái định cư và chỉnh trang đô thị với mục đích giãn dân nội thành. Tập trung phát triển quy hoạch các khu đô thị mới Đà Nẵng và quy hoạch khu công nghiệp, du lịch, hạ tầng hiện đại đồng bộ về không gian, giao thông, điện, cấp thoát nước...

Hiện nay có rất nhiều dự án thuộc bản đồ quy hoạch quận Cẩm Lệ đã thanh khoản và đang triển khai điểm hình như:

- Quy hoạch khu đô thị Hòa Xuân (5 giai đoạn)

 • Giai đoạn 1A: Hòa Xuân đảo 1.
 • Giai đoạn 1B: Hòa Xuân Đảo VIP
 • Giai đoạn 2: Đô thị sinh thái Nguyễn Tri Phương
 • Giai đoạn 3: Đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân
 • Giai đoạn 4: Khu đô thị Võ Chí Công Nối dài

Bản đồ quy hoạch khu đô thị Xuân Hòa - Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch khu đô thị Xuân Hòa Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch khu Nam Xuân Hòa Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch khu Nam Xuân Hòa Đà Nẵng

- Quy hoạch khu đô thị Phước Lý (quy mô gần 50ha)

- Quy hoạch khu đô thị Green Lake Đà Nẵng

- Quy hoạch khu đô thị Thăng Long Riverside (Đường Thăng Long, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

Mặt khác có nhiều quy hoạch dự án khu đô thị đã thanh khoản: Khu đô thị đầu trục Tây Bắc Đà Nẵng, Dream House, An Phát, khu đô thị Hòa An Residence, khu Tái định cư Nam Cầu Cẩm Lệ, cầu Nguyễn Tri Phương…

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn là quận nằm ở khu vực phía Đông và thuộc quy hoạch phân khu Đông và Bán Đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng với đơn vị  hành chính gồm có các phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ, phường Hoà Quý, phường Hoà Hải và vị trí địa lý tiếp giáp với các vùng lân cận như sau:

 • Phía Đông: Giáp Biển Đông.
 • Phía Tây: Giáp quận Cẩm Lệ,
 • Phía Tây Nam: Giáp huyện Hòa Vang.
 • Phía Bắc: Giáp quận Sơn Trà,
 • Phía Tây Bắc: Giáp quận Hải Châu.
 • Phía Nam: Giáp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Theo quy hoạch Quận Ngũ Hành Sơn được xác định là đô thị lớn phía Đông Nam thành phố và phát triển không gian đô thị theo hướng hiện đại và địa bàn trọng điểm xây dựng các dự án theo hướng phát triển quy hoạch du lịch và giáo dục và địa bàn chiến lược an ninh, quốc phòng của TP Đà Nẵng.

Hiện nay, có rất nhiều các dự án đã được phê duyệt quy hoạch tài quận Ngũ Hành Sơn đặc biệt là phát triển quy hoạch khu đô thị Đà Nẵng, quy hoạch KCN, giáo dục, nông nghiệp, du lịch trọng điểm như:

 • Bản đồ quy hoạch làng Đại học Đà Nẵng (khu đô thị Làng Đại học)
 • Quy hoạch khu tái định cư Làng Đại học
 • Quy hoạch y tế: Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình tại Đường Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn (Trường Đại học Y Dược), bệnh viện chuyên khoa Quốc tế tại quy hoạch khu Đô thị FPT quận Ngũ Hành Sơn
 • Quy hoạch công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn
 • Quy hoạch trung tâm mua sắm giải trí ngầm Bãi tắm Sơn Thuỷ
 • Quy hoạch khu đô thị FPT City Đà Nẵng
 • Quy hoạch khu đô thị Forest city

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Quận Thanh Khê là quận thuộc trung tâm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cũ và hiện nay đây là quận nội thành của TP Đà Nẵng với vị trí:

 • Phía Bắc: Giáp Vịnh Đà Nẵng.
 • Phía Đông: Giáp quận Hải Châu 2
 • Phía Đông Nam: Giáp quận Hải Châu.
 • Phía Tây: Giáp quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ.
 • Phía Nam: Giáp quận Cẩm Lệ.

Bản đồ quy hoạch quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch quận Thanh Khê, Đà Nẵng (Nguồn: 3dhot)

Theo quy hoạch quận Thanh Khê phát triển theo định hướng trở thành trung tâm dịch vụ thương mại của thành phố.

Hiện nay, quận Thanh Khê có rất nhiều các quy hoạch nổi bật, trọng điểm: Quy hoạch khu đô thị Đa Phước, Lakeside Palace...

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Hải Châu - Đà Nẵng

Quận Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng thuộc định hướng phát triển khu đô thị cũ. Quận nằm ở vị trí:

 • Phía Bắc: Giáp Vịnh Đà Nẵng.
 • Phía Tây, Tây Bắc: Giáp quận Thanh Khê.
 • Phía Đông: Giáp quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn bằng ranh giới tự nhiên sông Hàn.
 • Phía Nam, Tây Nam: Giáp quận Cẩm Lệ.

Bản đồ quy hoạch quận Hải Châu Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch quận Hải Châu Đà Nẵng (Nguồn: 3dhot)

Đây là quận trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố. Quận Hải Châu là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Thành phố Đà Nẵng.

Các dự án quy hoạch khu đô thị quận Hải Châu Đà Nẵng nổi bật:

 • Quy hoạch khu đô thị mới River Sky
 • Quy hoạch khu đô thị mới Công viên Châu Á Đà Nẵng (Asia Park Residence )
 • Quy hoạch khu đô thị mới Halla Jade Residences
 • Quy hoạch khu đô thị mới Diamond Villa Riverside
 • Quy hoạch khu đô thị mới Hải Châu Center (Elysia Complex City)
 • Quy hoạch khu đô thị mới Sunrise Bay
 • Quy hoạch khu đô thị mới Thăng Long Sky Village
 • Quy hoạch khu đô thị mới Daewon Đa Phước

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Quận Sơn Trà nằm ở khu vực phía Đông của thành phố Đà Nẵng gồm có: phường An Hải Tây, An Hải Bắc, An Hải Đông, Nại Hiên Đông, Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang. Ranh giới địa chính với khu vực khác:

Phía Tây: Giáp quận Hải Châu bởi sông Hàn.

Phía Nam: Giáp quận Ngũ Hành Sơn bằng đường Nguyễn Văn Thoại.

Phía Đông, Bắc: Giáp Biển Đông.

Theo quy hoạch quận Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với nhiều động thực vật quý hiếm. Phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn tự nhiên tại các khu vực dưới chân bán đảo Sơn Trà.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch phân khu vực phía Đông và bán đảo Sơn Trà, Tỉ lệ 1/5000 theo Quyết Định 1399/UBND ngày 15 tháng 03 năm 2017:

Bản đồ quy hoạch quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Nguồn: 3dhot)

Một số dự án quy hoạch khu đô thị quận Sơn Trà nổi bật:

 • Quy hoạch khu đô thị Vịnh Thuận Phước
 • Quy hoạch khu đô thị An Viên City
 • Quy hoạch khu đô thị Làng Châu Âu (Euro Village)
 • Quy hoạch khu đô thị The Sun City Riverside Đà Nẵng

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Hòa Vang nằm ở vị trí trọng điểm phía Tây Đà Nẵng với 11 đơn vị hành chính )Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Phong (huyện lỵ), Hòa Phú, Hòa Phước, Hòa Sơn, Hòa Tiến). Vị trí có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông:

 • Phía Đông: giáp quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.
 • Phía Tây: giáp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
 • Phía Bắc: giáp huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Phía Nam: giáp huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ quy hoạch huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Tham khảo:  Tra cứu thông tin, bản đồ quy hoạch theo quận, huyện TP.HCM 2019.

Mục tiêu quy hoạch và phát triển huyện Hòa Vang thành đô thị xanh và xây dựng nhiều dự án trọng điểm. Trong đó có các dự án quan trọng đã được phê duyệt như:

 • Dự án quy hoạch tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương
 • Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Nhơn
 • Quy hoạch trung tâm xã Hòa Phong
 • Quy hoạch xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Quy hoạch lập bãi đỗ xe số 6 ven tuyến đường tránh nam Hải Vân tại xã Hòa Sơn

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện đảo Hoàng Sa

Huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị trực thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực có ý nghĩa quan trọng về kinh tế biển và quốc phòng an ninh quốc gia. Huyện đảo Hoàng Sa bao gồm quần đảo Hoàng Sa, được thành lập từ năm 1982, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có đất và có dân ở đây.

3. Thông tin, bản đồ quy hoạch giao thông Đà Nẵng

Theo quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng định hướng xung sẽ phát triển đầu mối hạ tầng kỹ thuật như cảng, sân bay, ga đường sắt, bếp xe nhằm làm tiền đề phát triển các quy hoạch KCN Đà Nẵng nhưng không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch và môi trường.

Cụ thể các quy hoạch giao thông thành phố Đà Nẵng bao gồm giao thông đối ngoại và đối nội như sau:

Quy hoạch hệ thống giao thông thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin, bản đồ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng

Bản đồ bản đồ quy hoạch ga đường sắt mới Đà Nẵng sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn và phạm vị triển khai dự án bao gồm ga Đà Nẵng và công trình liên quan từ Km 750+000 đến Km 806+000.

Theo sơ đồ quy hoạch ga Đà Nẵng sẽ tách thành 2 nhà gà dành riêng cho hành khách và hàng hóa. Trong đó giai đoạn 1 của dự án:

 • Quy hoạch ga hành khách là quy mô 33ha nằm trên địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.
 • Quy hoạch ga hàng hóa quy mô 25ha nằm trên địa phận phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Đây là vị trí nằm trong quy hoạch phường Hòa Hiệp Nam gần vị trí đường Nguyễn Tất Thành nối dài và nằm trong quy hoạch khu đô thị Golden Hills City.

Quy hoạch đường sắt Đà Nẵng dự kiến chạy về hướng tuyến qua thành phố, khu vực phía Tây và điểm chập với tuyến cũ ở phía Nam tại khu vực cầu Đỏ. Quy hoạch đường sắt phía Bắc thành phố sẽ là điểm nối với hướng tuyến đường sắt qua hầm mới Hải Vân.

Bản đồ quy hoạch nhà ga đường sắt mới Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch nhà ga đường sắt mới Đà Nẵng

Như vậy, bản đồ quy hoạch nhà ga đường sắt Đà Nẵng mới phù hợp với chiến lược phát triển quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam và với điều chỉnh quy hoạch ngành đường sắt trong giai đoạn 2013-2020 tầm nhìn đến 2030, quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng.

Thông tin, bản đồ quy hoạch đường vành đai Đà Nẵng

Thông tin quy hoạch đường vành đai Đà Nẵng tổng quan sẽ xây dựng mới các quyến đường vành đai bao gồm:

- Quy hoạch đường vành đai phía Nam Đà Nẵng

Dự án quy hoạch đường vành đai phía Nam Đà Nẵng được khởi công vào tháng 6.2013 thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Tuyến đường bắt đầu: Điểm đầu của công trình giao với quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) và điểm cuối tiếp giáp đường An Nông nối thông đường ven biển Trường Sa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn)

Tổng chiều dài: 7,2 km, chiều rộng đường 34m, có hai cầu gồm cầu Hòa Phước dài 443 m và cầu Cổ Cò dài 90 m.

- Quy hoạch đường Vành đai phía Tây Đà Nẵng (đường vành đai 2)

Theo quy hoạch đường vành đai 2 Đà Nẵng bắt đầu từ đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quốc đến đường Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích quy hoạch tuyến đường vành đai phía Tây là khoảng 95,72ha được chia làm:

 • Giai đoạn 1 (77,76ha) nối từ nút giao quốc lộ 14B và đường Hòa Phước – Hòa Khương đến đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung.
 • Giai đoạn 2 có diện tích quy hoạch khoảng 17,96ha nối từ đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung đến nút giao đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Bản đồ quy hoạch đường vành đai phía Tây 2, thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch đường vành đai phía Tây 2, thành phố Đà Nẵng

- Quy hoạch đường đường ven biển, ven sông với các tuyến chính:

Tuyến đường ven sông phía bắc sông Cu Đê và phía nam sông cầu Đỏ tạo thành các trục đường chính nối các khu đô thị ven sông.

Quy hoạch đường  Hoàng Văn Thái Đà Nẵng đường nối dài đi Bà Nà,

Quy hoạch đường nguyễn tất thành Đà Nẵng nối dài,

Quy hoạch đường Trục 1, 2 Tây Bắc, đường vào khu du lịch Làng Vân...

Thông tin quy hoạch sân bay Đà Nẵng

Theo định hướng quy hoạch phát triển TP Đà Nẵng sẽ mở rộng, nâng cấp sân bay trở thành cảng hàng không quốc Tế, Quy hoạch mở rộng sân bay Đà Nẵng nhằm nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và gắn kết với dịch vụ logistics.

Thông tin quy hoạch bến xe mới Đà Nẵng

Quy hoạch bến xe Đà Nẵng, bến bãi đỗ xe ô tô bao gồm:

 • Quy hoạch 43 bãi đỗ xe tĩnh;
 • Quy hoạch bến xe mới Đà Nẵng (bến xe ô tô) liên tỉnh bố trí ở phía Bắc và phía Nam thành phố;
 • Quy hoạch các bến xe Đà Nẵng dành cho xe tải bố trí tại quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có quy hoạch giao thông công cộng: Bao gồm 15 tuyến hành lang xe buýt, 8 tuyến hành lang BRT, 3 tuyến metro kết nối hầu hết với các khu du lịch lớn như: Bán đảo Sơn Trà, khu du lịch Bà Nà, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An... đồng thời kết nối với Làng Đại Học, các khu công nghiệp và trung tâm thành phố.

4. Thông tin, bản đồ các khu quy hoạch Đà Nẵng

Quy hoạch phân khu thành phố Đà Nẵng, bao gồm nhiều đồ án quy hoạch cho không gian đô thị và nông thôn. Về định hướng quy hoạch thành phố Đà Nẵng theo không gian đô thị toàn diện và bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng đó:

Quy hoạch phân khu đô thị cũ Đà Nẵng

Quy hoạch khu đô thị cũ là trung tâm lịch sử truyền thống, tập trung chủ yếu các cơ quan ban, ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục và có một số quy hoạch khu đô thị Đà Nẵng mang tính hỗn hợp, khu ở chỉnh trang, khu ở tập trung.

Trong đó, quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng, cải tạo khu trung tâm đô thị tập trung theo hướng là trung tâm giao lưu của Đà Nẵng về thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Bản đồ quy hoạch khu trung tâm TP Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch khu trung tâm TP Đà Nẵng

Quy hoạch phân khu Tây Nam Đà Nẵng

Phạm vi ranh giới quy hoạch trục Tây Nam, TP Đà Nẵng như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường Quốc lộ 14B;

+ Phía Nam: Giáp tỉnh Quảng Nam;

+ Phía Đông: Giáp đường Quốc lộ 1A;

+ Phía Tây: Giáp sông Túy Loan và đồi núi.

Mục tiêu quy hoạch phân khu Tây Nam, Đà Nẵng: Phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại gắn với cải tạo, chỉnh trang, xây dựng lại các khu ở hiện có, tạo dựng một phân khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu hạ tầng xã hội và nhà ở phục vụ khu công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch khu vực phía Tây Nam, thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch khu vực phía Tây Nam, thành phố Đà Nẵng

Quy hoạch trục Tây Bắc Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch trục Tây Bắc Đà Nẵng khu ven biển: Nằm trong quy hoạch du lịch Đà Nẵng chủ yếu phát triển du lịch, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại dịch vụ, giao thông vận tải và kinh tế biển, phát triển các khu ở hỗn hợp, khu ở chỉnh trang, khu ở tập trung mật độ trung bình.

Bản đồ quy hoạch trục Tây Bắc Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch trục Tây Bắc Đà Nẵng

Quy hoạch khu ven biển phía Đông và bán đảo Sơn Trà

Theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế và du lịch, nghỉ dưỡng; giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của Thành phố, là đầu mối giao thông quan trọng về vận tải; phát triển các lĩnh vực bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo. Trong đó:

Quy hoạch ven biển từ Sơn Trà đến Non Nước phát triển hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự, công viên nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí.

Quy hoạch trục đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn đến Trần Đại Nghĩa phát triển các văn phòng cho thuê.

Bản đồ quy hoạch phía Đông và bán đảo Sơn Trà

Bản đồ quy hoạch phía Đông và bán đảo Sơn Trà

Quy hoạch đô thị khu vực phía Tây và Hoàng Sa

Mục tiêu định hướng quy hoạch khu Tây Đà Nẵng đường cao tốc Đà Nẵng Dung Quất ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Quy hoạch phía Tây Đà Nẵng khu vực đồi núi: tập trung  bảo vệ môi trường, điều tiết các dòng chảy, bảo vệ các công trình hồ chứa nước, hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Huyện đảo Hoàng Sa là khu vực có ý nghĩa quan trọng về kinh tế biển và quốc phòng an ninh quốc gia.

Bản đồ quy hoạch phân khu phía Tây thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch phân khu phía Tây thành phố Đà Nẵng

Quy hoạch phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông Nam được chia thành 11 khu ở và 06 đơn vị chức năng độc lập. Trong đó xác định: quy hoạch bố cục không gian kiến trúc toàn phân khu dựa trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các tuyến đường giao thông chính đô thị và phân vùng thiết kế đô thị (trung tâm, đường tuyến chính, quan trọng, các không gian mở, công trình điểm nhấn…) và tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan theo quy định.

Quy hoạch phân khu phía Nam Đà Nẵng

Hình thành và phát triển đô thị gắn với bảo tồn, lưu giữ các di tích lịch sử văn hoá, quy hoạch các khu đô thị du lịch sinh thái và đầu tư các khu trung tâm thể dục thể thao cấp quốc gia.

Chủ yếu tập trung quy hoạch huyện Hòa Vang tập trung và phát triển nghề truyền thống theo hướng cải tạo,chỉnh trang, mở rộng theo các trục quy hoạch giao thông Đà Nẵng theo đường thủy - bộ và du lịch sinh thái.

Bản đồ quy hoạch phân khu Nam thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch phân khu Nam thành phố Đà Nẵng

5. Thông tin, bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng

Quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng theo định hướng không gian phát triển công nghiệp trong Quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu là:

- Phát triển các ngành công nghiệp sạch, có kỹ thuật cao để không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch và môi trường khu vực.

- Bố trí các cụm tiểu thủ công nghiệp tại vị trí phù hợp trong khu vực các quận và đô thị thuộc huyện.

Quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng

Khu chế xuất An Đồn (nay là quy hoạch KCN Đà Nẵng) quy mô diện tích ban đầu là: 62,99ha. Vị trí tại quận Sơn Trà.

Sơ đồ, bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng

Sơ đồ, bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đà Nẵng

Quy hoạch khu công nghiệp Liên Chiểu

 • Nhà đầu tư: Công ty CP đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng
 • Vị trí: Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Quy mô diện tích: 370 ha

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Liên Chiểu

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Liên Chiểu

Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh

Nhà đầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)

Vị trí: Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Quy mô diện tích: 423,5 ha

Bản đồ quy hoạch KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng

Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

Nhà đầu tư: Công ty CP đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Vị trí: Phường Hòa Khánh Bắc, Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu và xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng

Quy mô quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng với diện tích 124 ha

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

Quy hoạch khu công nghiệp Hòa Cầm

Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm

Vị trí: Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Quy mô diện tích: 136,7 ha

Bản đồ khu công nghiệp Hòa Cầm Đà Nẵng

Bản đồ khu công nghiệp Hòa Cầm Đà Nẵng

Quy hoạch khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang

Nhà đầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) 

Vị trí: Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Quy mô: diện tích 77,3 ha

Bản đồ quy hoạch KCN dịch Vụ Thủy Sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch KCN dịch Vụ Thủy Sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng

Trên đây là tổng hợp các thông tin quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và chi tiết các quy hoạch giao thông, khu công nghiệp, du lịch trên các quận/huyện. Mong rằng những thông tin, bản đồ giúp bạn có được những góc nhìn, nhận định tổng quan về quy hoạch Đà Nẵng hiện nay và trong tương lai.

Xem thêm hàng trăm tin rao vặt bán, cho thuê bất động sản uy tín, chất lượng cập nhật mỗi ngày trên ancu.me. 

Tin nổi bật
Tin mới nhất