menu

Cách xử lý giao đất trái thẩm quyền, điều kiện cấp sổ đỏ thế nào?

17:10 - 02/03/2020
Giao đất trái thẩm quyền là gì? Quy định trường hợp cấp đất trái thẩm quyền, xử lý thế nào? Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất trái thẩm quyền.

1. Giao đất trái thẩm quyền là gì? Các trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Thế nào là giao đất trái thẩm quyền? Khoản 1 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về giao đất trái thẩm quyền gồm những trường hợp sau:

- Người đứng đầu điểm dân cư hoặc UBND cấp xã bán đất trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. UBND xã, phường, thị trấn chỉ được phép cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

- Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho tổ chức nhưng tổ chức tự ý phân bố cho cán bộ nhân viên sử dụng để ở hoặc các mục đích khác.

Cách xử lý giao đất trái thẩm quyền và điều kiện cấp sổ đỏ

Cách xử lý giao đất trái thẩm quyền và điều kiện cấp sổ đỏ

2. Xử lý việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền

Cách xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền theo quy định tại Điều 171 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, người có hành vi giao đất hay cho thuê đất trái thẩm quyền sẽ bị cảnh cáo hoặc hạ bậc lương nếu do thiếu trách nhiệm; tái phạm do thiếu trách nhiệm thì bị hạ ngạch hoặc cách chức; nếu do cố ý thì bị cách chức; tái phạm do cố ý thì bị buộc thôi việc.

Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi đất giao trái thẩm quyền hay cho thuê đất không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Bán đất trái thẩm quyền phạm tội gì? Điều 174 Bộ luật Hình sự cũng quy định về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tùy vào hành vi và tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bán đất trái thẩm quyền.

3. Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền

Việc các cán bộ, công viên chức được giao đất trái thẩm quyền khá phổ biến trước khi Luật 2003 ra đời. Các trường hợp vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện gồm:

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền

- Giao đất trước ngày 15/10/1993

Điều kiện cần để được cấp sổ đất giao trái thẩm quyền trước năm 1993: Đất được sử dụng ổn định trước 15/10/1993, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

- Giao đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014

Điều kiện cần để được cấp sổ đỏ: Đất được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

* Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền:

“1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo cách viết đơn khiếu nại về đất đai chi tiết nhất trên ancu.me.

Quy định về thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

Quy định về thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Như vậy, bạn đã nắm rõ thế nào là đất cấp trái thẩm quyền và cách xử lý trường hợp giao đất trái thẩm quyền cùng điều kiện cấp sổ đỏ như thế nào. Tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác về luật nhà đất trên ancu.me.

Xem thêm:  Loại đất nào không được chuyển nhượng mua bán, tặng cho hiện nay?

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất