menu

Nhà tình nghĩa, tình thương có được cấp sổ đỏ không?

17:10 - 06/10/2020
Đối tượng được tặng nhà tình nghĩa, tình thương, các quy định trước khi quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, có kèm giấy chứng nhận không?

Điều kiện xét tặng nhà tình thương

Nhà tình thương là nhà được xây từ các nguồn từ thiện hay quyên góp của chính quyền hoặc các tổ chức cho những người hoặc gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thông thường là những người cao tuổi không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, những người già cả, neo đơn, giúp họ có chỗ để sinh sống. 

Quỹ xây nhà tình thương thường được duy trì bởi một tổ chức từ thiện hoặc những người mong muốn giúp đỡ những người khó khăn. Nhà tình thương đã góp phần lớn vào chính sách an sinh xã hội của địa phương và đất nước.

Điều kiện tặng nhà tình nghĩa, tình thương, được cấp sổ đỏ không?

Điều kiện tặng nhà tình nghĩa, tình thương, được cấp sổ đỏ không?

Điều kiện xét tặng nhà tình nghĩa

Nhà tình nghĩa được huy động từ vốn của Nhà nước, cộng đồng, hộ gia đình đóng góp tự xây tặng. Cùng tìm hiểu điều kiện tặng nhà tình nghĩa qua thông tin sau:

Theo Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11, các đối tượng được tặng nhà tình nghĩa bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Liệt sĩ.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều kiện quyết định trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách:

- Đối tượng ở trong điều kiện nhà ở khó khăn: nhà tranh tre, nhà chôn chân dột nát 

- Nhà bị thiên tai, hỏa hoạn hư hỏng trên 70%.

- Hoàn cảnh khó khăn, không thể xây nhà ở.

Điều kiện xét tặng nhà tình nghĩa

Điều kiện xét tặng nhà tình nghĩa

Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương cần công chứng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 thì hợp đồng tặng cho nhà ở phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ các trường hợp sau đây không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng:

- Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa;

- Hợp đồng tặng cho nhà tình thương;

Như vậy, đối với trường hợp tặng cho nhà tình nghĩa, tặng cho nhà tình thương thì hợp đồng tặng cho không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc công chứng, chứng thực đối với tặng cho nhà tình nghĩa, tặng cho nhà tình thương thì thực hiện theo thỏa thuận.

Tặng nhà tình nghĩa có cần kèm giấy chứng nhận nhà ở gắn liền với đất không?

Các giao dịch mua bán, tặng cho, trao đổi, thế chấp, góp vốn nhà ở cần phải có giấy chứng nhận nhà ở gắn liền với đất nhưng theo Khoản 2 Điều 118 cũng có quy định:

“Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận: Trong đó có:

Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;”

Download tải mẫu quyết định tặng nhà tình thương tại đây.

Nhà tình nghĩa, nhà tình thương có được cấp sổ đỏ không?

Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp nếu:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

....

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;”

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định và có giấy tờ trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nhà tình thương có được bán, cho tặng không?

Có được chuyển nhượng nhà tình thương không? Nhà tình nghĩa, nhà tình thương cũng được xem là nhà ở, vì vậy, người sử dụng đất hoàn toàn có quyền tặng cho, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn nhà tình thương cho người khác nếu có đầy đủ những điều kiện sau:

Nhà tình thương có được bán, cho tặng không?

Nhà tình thương có được bán, cho tặng không?

- Đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Nhà đang không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu;

- Nhà không bị kê biên để thi hành án hay có quyết định thu hồi, giải tỏa, phá dỡ nhà ở từ cơ quan có thẩm quyền;

- Trong thời hạn sử dụng đất

Việc tặng cho nhà đất cần được làm hợp đồng và công chứng, sau đó đăng ký ở cơ quan đăng ký thì việc tặng cho mới hợp lệ.

Trên đây là thông tin về điều kiện tặng nhà tình thương, tình nghĩa và quy định cấp sổ đỏ để bạn tham khảo. Bạn có thể tìm hiểu thêm các tin tức về quy trình, thủ tục đất đai khác trên ancu.me.

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất