menu

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, thuê căn hộ chung cư song ngữ Anh Việt

16:09 - 05/09/2018
Tải mẫu đơn hợp đồng thuê nhà cá nhân, nhà ở nguyên căn, nhà trọ ngắn gọn, đơn giản, hợp đồng thuê căn hộ chung cư song ngữ Anh Việt (Vietnamese - English) cho người nước ngoài.

Cho thuê nhà, căn hộ mà chỉ qua thỏa thuận miệng, không sử dụng đến hợp đồng thuê căn hộ, thuê phòng bằng văn bản có thể khiến bạn gặp một số rắc rối không đáng có như bị người thuê quỵt tiền, hoặc tự ý sửa sang, gây hỏng hóc nhà mà không đền bù, buộc bạn phải trả những khoản phí phát sinh sau khi người thuê trả nhà, mà lúc này không có hợp đồng thuê chung cư để giải quyết …

Còn với người thuê nhà nếu không có hợp đồng thuê căn hộ thì có thể gặp phải những sự cố như mất tiền đặt cọc khi ngừng thuê nhà vì không có bằng chứng, chủ nhà lấy lại nhà mà không báo trước và không được đền bù, chủ nhà tăng giá tiền trái thỏa thuận …

Để tránh những rủi ro không đáng có, việc ký kết mẫu đơn cho thuê nhà với thông tin chặt chẽ, rõ ràng nhất là điều cần thiết cho bên cho thuê và bên thuê.

Mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư song ngữ

Hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng nhưng bạn nên công chứng các hợp đồng thuê dài hạn hoặc có giá trị lớn. Nếu bên thuê căn hộ là người ngoại quốc, bạn soạn thêm hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc hợp đồng thuê căn hộ song ngữ.

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư song ngữ Anh Việt cần cho thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư song ngữ Anh Việt cần cho thuê nhà

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê căn hộ song ngữ Anh Việt (Vietnamses-English apartment lease contract), mẫu hợp đồng thuê nhà ở chung cư bằng tiếng Anh bạn có thể dùng khi cần thiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM         

Independence – Freedom – Happiness

**********       

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ

APARTMENT LEASE CONTRACT

Số (No.) :…………………..
Ngày (Date) :………………

Hôm nay, ngày….tháng….năm………, chúng tôi gồm có:
(Today is………………………., we consist of)

BÊN A (PARTY A): BÊN CHO THUÊ NHÀ (THE LESSOR)
Đại diện (Rep.) : …………………………………….- Chức vụ (Position): …………………..
Giấy phép số: : ……………………………………………………………..
(Business license No. …………………. )
Địa chỉ (Address) : ……………………………………………………………………………….
Điện thoại (Tell) : ……………………………………..- Fax: ………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Mã số thuế (Tax code): …………………………………………………………………………..

Số tài khoản (Bank account):

Là chủ sở hữu pháp lý của nhà cho thuê (As the legal possessor of the apartment for lease)

BÊN B (PARTY B): BÊN THUÊ NHÀ (THE LESSEE)
Đại diện (Rep.) : ……………………………………- Chức vụ (Position): ……………………
Giấy phép số (Business license No.): …………………………………………………………….
Địa chỉ (Address) : ………………………………………………………………………………
Điện thoại (Tell) : ……………………………………- Fax: ……………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Mã số thuế (Tax code): ………………………………………………………………………….

Bên A và Bên B – dưới sự chứng kiến của Công ty môi giới – thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà với những điều khoản và điều kiện như sau :

(Both Party A and Party B – under the witness of the real estate broker – have mutually agreed to enter into this house lease contract with the following terms and condition):

ĐIỀU 1 : MỤC ĐÍCH VÀ DIỆN TÍCH THUÊ
(ARTICLE 1 : PURPOSE AND AREA FOR LEASE)

Bên A đồng ý cho bên Bên B thuê diện tích như sau: (Party A has the following space leased by Party B)

1. Địa điểm và diện tích (Place and area):…………………………………………………….

2. Mục đích sử dụng (Purpose of use: For doing house): ………………………………………………………..

3. Căn nhà, hệ thống cung cấp điện và nước được bàn giao cho Bên B phải trong tình trạng sử dụng tốt mà Bên B đã khảo sát và chấp nhận.
(The house, electricity & water supply systems, etc. will be handed over to Party B in good/proper working conditions which has been checked and agreed by Party B)

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THUÊ
(ARTICLE 2 : DURATION OF THE LEASE)

1. Thời hạn thuê nhà (Duration of the house lease: ..years, commencing on … and ending on…): …………………………………….

2. Điều kiện gia hạn : Sau khi hết hợp đồng. Bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí kết hợp đồng mới, nhưng phải báo trước vấn đề cho Bên A bằng văn bản ít nhất 02 tháng.
(Extension term : After the lease terminates, Party B will be given priority to extend or to sign a new contract, but Party B has to inform the matter in writing to Party A in advance at least 02 (two) month prior to the termination).

ĐIỀU 3 : GIÁ THUÊ & CÁC CHI PHÍ KHÁC
(ARTICLE 3 : RENTAL FEE & EXTRA COSTS)

1. Giá thuê nhà nói trên (House rental fee) : …………………………………

• Giá thuê nói trên bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, fax, chi phí dịch vụ vệ sinh trong nhà và các chi phí khác do Bên B sử dụng.
(The about rental fee includes VAT 10% and all kinds of related tax that may arise under this contract; and excludes costs of electricity, telephone, fax, sanitation services inside the house and other services in the course of using those equipment/services by Party B).

• Giá thuê nói trên sẽ ổn định trong suốt thời gian thuê theo điều 2.1.
(The about rental fee is fixed for the duration of the lease mentioned in Article 2.1)

2. Các chi phí khác (Extra costs):

• Tiền điện sinh hoạt: Do Bên B chịu theo giá điện kinh doanh do ngành điện lực địa phương quy định và theo thực tế sử dụng hằng tháng (có đồng hồ đo đếm điện riêng).
(Cost for using running electricity: To be covered by Party B according to the price used for business purpose stipulated by Local Electricity Agency and according to the monthly actual consumption [having the separate electricity computer])

• Trong trường hợp cúp điện Bên B mua dầu để chạy máy phát điện, Bên B phải thanh toán tiền dầu chạy máy phát điện cùng tháng của căn nhà……………………………..
(In case of using fuel to run electricity generator due to electricity cut-off. Party B must pay fuel charges equivalent to Party B’s rate of electricity consumption in 01 month compared with total electricity consumption in the same month of the house No……………

Tải mẫu hợp đồng thuê căn hộ song ngữ Anh Việt đầy đủ tại đây.

Sau khi mở, để tải về bạn chọn: File/ Download as/ Microsoft Word (.docx)

Mẫu hợp đồng thuê nhà cá nhân, thuê nhà nguyên căn, nhà trọ ngắn gọn

Mẫu hợp đồng thuê nhà cá nhân, thuê nhà nguyên căn, nhà trọ ngắn gọn

Tìm hiểu thêm:  Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, thuê nhà làm văn phòng mới

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ ngắn gọn mới nhất

Thuê nhà ở là một vấn đề khá phức tạp, vì vậy, giữa bên cho thuê và bên thuê bắt buộc phải ký kết hợp đồng thuê nhà để thỏa thuận một số điều khoản cụ thể.

Hợp đồng thuê nhà là thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê với các cam kết về giá cả và thời hạn thuê nhà, thời điểm trả nhà hoặc gia hạn hợp đồng, để bên thuê nhà biết sử dụng nhà đúng mục đích, đóng tiền đúng hạn, giữ gìn tài sản chung...

Nếu hai bên không thể tự soạn hợp đồng thì nhờ đến bên thứ ba là những chuyên viên tư vấn pháp lý hoặc các cơ quan nhận viết hợp đồng thuê, hay đơn giản nhất là tải trên mạng mẫu hợp đồng thuê nhà có sẵn, sau đó chỉnh sửa các thông tin và các điều khoản sao cho phù hợp với trường hợp của mình.

Nội dung chính của mẫu hợp đồng thuê nhà trọ đơn giản cần trình bày chi tiết về thông tin cá nhân của bên thuê và bên cho thuê để làm căn cứ giải quyết tranh chấp giữa các bên khi thực hiện hợp đồng thuê. Nếu người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam muốn thuê nhà ở, họ sẽ phải sử dụng 2 bản hợp đồng thuê nhà tiếng Việt và hợp đồng thuê nhà bằng tiếng Anh hoặc hợp đồng song ngữ.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà cá nhân có thể áp dụng cho mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn, mẫu hợp đồng thuê nhà trọ đơn giản để bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

................ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…....

Tại địa điểm:.......................................................................................................................

Chúng tôi gồm:...................................................................................................................

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Họ tên:.......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................

BÊN B (Bên thuê nhà)

Họ tên:.......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có):..............................................................................................

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để

Căn nhà số......................đường............................. phường (xã)........................quận (huyện)

........................................thành phố (tỉnh)..............gồm.................................... phòng.

Tổng diện tích sử dụng chính.........................m2, phụ............................... m2

Tổng diện tích đất.......................................................... m2

Thuộc loại nhà:.................................................................................................

Kể từ ngày……tháng……năm….trong thời hạn……năm

Điều 2:

Tiền thuê nhà hàng tháng là……………………………đồng (hoặc vàng).

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Tải mẫu hợp đồng thuê nhà, thuê phòng trọ mới nhất đầy đủ tại đây

Hi vọng với các mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở, phòng trọ ngắn gọn, hợp đồng thuê chung cư mini song ngữ Anh Việt  trong bài có thể hỗ trợ bạn trong quá trình cho thuê nhà, tránh những sự cố xảy ra về sau. Xem thêm nhiều mẫu hợp đồng bất động sản khác cập nhật đầy đủ tại mục tư vấn nhà đất trên ancu.me.

Tin nổi bật
Tin mới nhất