menu

Nắm rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng

17:10 - 11/03/2020
Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở cần gì? Quy định cấp cho từng trường hợp.

Tùy từng đối tượng sẽ có điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình/ sổ đỏ cho công trình xây dựng không phải nhà ở khác nhau, cùng ancu.me tìm hiểu thông tin chi tiết về điều kiện cho các trường hợp cụ thể trong bài sau:

1. Chủ sở hữu công trình là người sử dụng đất

a. Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai quy định:

* Nếu giấy tờ ghi tên mình:

Cần 1 trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy phép xây dựng (nếu phải xin phép xây dựng)

Nếu công trình xây dựng không đúng với giấy phép thì cần đáp ứng các điều kiện:

+ Văn bản xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất phù hợp với quy hoạch được phê duyệt

- Giấy sở hữu công trình xây dựng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền qua các thời kỳ, trừ khi Nhà nước đã quản lý.

- Giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế công trình đã được công chứng, chứng thực.

- Giấy tờ từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết được sở hữu công trình xây dựng có hiệu lực.

Những điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho cá nhân, tổ chức trong nước

Những điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho cá nhân, tổ chức trong nước

* Nếu giấy tờ ghi tên người khác:

- Cần có giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế của các bên liên quan trước ngày 01/7/2004 được UBND từ cấp xã xác nhận.

- Mua, nhận, tặng cho công trình trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ có chữ ký của các bên liên quan thì cần được xác nhận vào giấy chứng nhận bởi UBND từ cấp xã về thời điểm mua nhà, tặng cho, thừa kế công trình xây dựng.

- Nếu công trình hoàn thành từ ngày 01/7/2004 thì cần xác nhận của UBND xã về công trình không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, đáp ứng đủ điều kiện quy hoạch. Nếu trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng thì cần có giấy tờ chấp thuận của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện để có công trình này.

b. Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nước ngoài

Tùy theo từng trường hợp mà cá nhân, tổ chức ở nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất:

- Có công trình xây dựng thông qua đầu tư, trường hợp này cần có đủ:

+ Quyết định phê duyệt dự án, giấy phép hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định hoặc hợp đồng thuê đất với mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích của công trình.

- Có công trình xây dựng thông qua mua bán, nhận tặng cho, thừa kế,... theo quy định pháp luật thì cần: Giấy tờ về giao dịch đó, chẳng hạn hợp đồng công chứng.

Quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

Quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

Nếu không có các giấy tờ theo quy định ở hai trường hợp thì cần xác định công trình đã có trước khi có quy hoạch bởi cơ quan quản lý xây dựng cấp tỉnh và công trình này hiện nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Nếu công trình không phù hợp với giấy tờ hai trường hợp trên thì diện tích công trình không phù hợp cần phải được cấp phép xây dựng, xác nhận diện tích này không ảnh hưởng đến an toàn công trình, đồng thời phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt thì mới được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng.

2. Chủ sở hữu công trình không phải là người sử dụng đất

Nếu chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì cần có đủ các điều kiện sau để được cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng:

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình

- Văn bản công chứng về chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý xây dựng công trình và bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất.

Trên đây là thông tin điều kiện cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng các trường hợp để bạn tham khảo nắm rõ. Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác về luật nhà đất cập nhật đầy đủ trên ancu.me. 

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất