menu

Các trường hợp được hợp thửa đất là gì? Quy trình thủ tục chi tiết

17:10 - 02/01/2020
Xem các trường hợp, quy định điều kiện hợp thửa đất, quy trình thủ tục các bước và cách viết mẫu đơn đề nghị hợp thửa đất.

Cùng ancu.me tìm hiểu các trường hợp được hợp thửa đất, tư vấn thủ tục hợp thửa đất là gì cụ thể trong bài sau:

1. Quy định điều kiện hợp thửa đất

Điều kiện hợp thửa đất theo Luật đất đai 2013:

- Các thửa đất được hợp thửa cần phải liền kề nhau và có cùng mục đích sử dụng đất. 

Vậy hợp thửa đất không cùng mục đích sử dụng được không? Theo quy định về hợp thửa đất, nếu đất không cùng chung mục đích sử dụng thì cần phải chuyển mục đích sử dụng một trong hai thửa và tiến hành thủ tục hợp thửa.  

Xem thêm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trên ancu.me.

- Diện tích thửa đất sau khi hợp thửa không vượt hạn mức theo quy định. Hạn mức đất căn cứ theo từng địa phương.

- Nguyên tắc hợp thửa đất là các mảnh đất hợp thửa cần cùng người sở hữu, nếu không cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng  quyền sử dụng đất mới tiến hành hợp thửa.

Quy định điều kiện hợp thửa đất hiện nay

Quy định điều kiện hợp thửa đất hiện nay

2. Hợp thửa khi đất đô thị có quy hoạch 

Theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

 “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

 3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Quy định điều kiện, thủ tục hợp thửa đất hiện hành và mẫu đơn xin

Quy định điều kiện, thủ tục hợp thửa đất hiện hành và mẫu đơn xin

3. Thủ tục, hồ sơ hợp thửa đất

Hồ sơ xin hợp thửa đất liền kề

Hồ sơ bao gồm:

- Mẫu đơn đề nghị hợp thửa đất

Cách viết mẫu đơn xin tách hợp thửa đất mới nhất xem tại đây.

- Bản gốc sổ đỏ / giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước công dân

* Nếu thay đổi số chứng minh thư nhân dân hoặc địa chỉ ghi trên sổ đỏ, bạn cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân mới hoặc sổ hộ khẩu.

+ Giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân nếu thông tin của người có trên sổ đỏ thay đổi.

Thủ tục xin hợp thửa đất 2020

Quy trình hợp thửa đất bao gồm các bước sau:

Trình tự thủ tục xin hợp thửa đất

Trình tự thủ tục xin hợp thửa đất

Tham khảo thêm quy định hạn mức đất ở nông nghiệp, đất ở chi tiết trên ancu.me.

- Nộp hồ sơ:

Bạn nộp hồ sơ ở văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai, hoặc UBND cấp xã nếu mong muốn.

Nếu hồ sơ giấy tờ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo người muốn hợp thửa đất bổ sung hoàn chỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ:

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ ghi thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và đưa Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Xử lý hồ sơ hợp thửa quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc địa chính, lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất vừa hợp thửa. Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai đưa giấy chứng nhận cho người nộp đơn hoặc chuyển đến UBND cấp xã nếu người nộp nộp tại đây trong 3 ngày từ khi có kết quả.

Chi phí hợp thửa đất

Bao gồm lệ phí địa chính, lệ phí thủ tục do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Ngoài ra, nếu bạn muốn cấp đổi Sổ đỏ thì cần nộp thêm Lệ phí cấp đổi Sổ đỏ.

Thời gian làm thủ tục hợp thửa

Không quá 15 ngày khi nhận đầy đủ hồ sơ. Với các vùng miền núi, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian sẽ không quá 25 ngày xử lý.

Thời gian trên chưa tính các ngày nghỉ, lễ và thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính hay xem xét xử lý vi phạm luật đất đai, trưng cầu giám định.

Như vậy, để có thể thực hiện các bước hợp thửa đất, người sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện để được hợp thửa đất ở như quy định và chuẩn bị đủ hồ sơ xin hợp thửa để thủ tục diễn ra nhanh chóng hơn.

Xem thêm:  Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất