menu

Chi tiết hồ sơ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

17:10 - 02/12/2019
Chi tiết hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần gì, thủ tục, thời gian hoàn thiện.

Cùng tìm hiểu hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chi tiết trong bài sau đây:

1. Hồ sơ bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ cho nhà ở

Khi xin bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ cần những giấy tờ gồm:

- Đơn đăng ký giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu

- Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản cần thêm vào sổ đỏ. Giấy tờ cần được sao công chứng và mang theo bản chính để đối chiếu và xác nhận. 

- Sơ đồ tài sản gắn liền với đất

- Sổ đỏ đã cấp

- Giấy tờ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính,  giấy tờ miễn giảm nghĩa vụ tài chính nếu có. 

- Chứng minh nhân dân

Quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

Quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

2. Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản cần thêm vào sổ đỏ

Chủ sở hữu cần nằm trong đối tượng được sở hữu nhà ở theo luật pháp quy định.

Có giấy tờ chứng minh xây dựng hợp pháp nhà ở. 

Trong đó:

a. Trường hợp nếu chủ sở hữu là cá nhân, hộ gia đình là người ở Việt Nam

- Nếu giấy tờ đứng tên bạn, cần có:

+ Giấy phép xây dựng nếu phải xin phép xây theo quy định. 

Nếu nhà xây không đúng với giấy phép cấp thì cần văn bản của cơ quản thẩm quyền xác nhận diện tích xây thực tế không tác động đến an toàn công trình và vẫn phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc nhà nước

+ Giấy tờ giao tặng nhà tình thương

+ Giấy tờ sở hữu nhà được cấp qua các thời kỳ mà nhà đất không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân tại Nghị quyết 23/2003/QH11

+ Giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế được chứng thực bởi văn phòng công chứng hoặc UBND

+ Giấy tờ của nhà nước thẩm quyền đã giải quyết được quyền sở hữu nhà ở có hiệu lực

Chuẩn bị giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản nhà ở

Chuẩn bị giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản nhà ở

- Nếu giấy tờ người khác đứng tên, cần có:

+ Giấy tờ mua bán, đổi, tặng cho, thừa kế trước 01/72006 có chữ ký bên liên quan được xác nhận bởi UBND.

+ Nếu không có giấy tờ mua bán, đổi, tặng cho, thừa kế trước 01/72006 thì cần được xác nhận thời điểm mua, đổi, tặng cho, thừa kế bởi UBND.

* Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ bổ sung nhà ở trên đất vào sổ đỏ:

- Nếu bạn không có một trong các giấy tờ trên thì nhà ở cần được xác định đã xây dựng trước 01/72006 bởi UBND, hay được xây trước khi có quy hoạch hoặc nếu xây sau khi có quy hoạch thì cần phù hợp với quy hoạch. 

- Nếu nhà ở xây dựng sau 01/72006, cần có giấy tờ xác nhận không cần phải xin phép xây dựng của UBND và phù hợp với quy hoạch. 

- Nếu nhà ở không có giấy phép trong khi nằm trong đối tượng cần phải xin giấy phép thì cần được cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện chấp nhận sự tồn của ngôi nhà.

Tìm hiểu thêm thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm cần chuẩn bị gì trên ancu.me.

b. Trường hợp nếu chủ sở hữu là cá nhân, hộ gia đình là người Việt Nam định cư nước ngoài

Các giấy tờ cần thiết bao gồm:

- Giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế hoặc các hình thức khác theo quy định.

- Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền trong 2 trường hợp trên.

3. Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất

Quy trình xin đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng như sau:

Bước 1.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, bạn nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và nhận giấy biên nhận và hẹn trả kết quả. Nếu địa phương không có Văn phòng đăng ký đấy đai thì nộp ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, hoặc UBND cấp xã nơi có đất.

Nếu hồ sơ chưa đủ, cơ quan tiếp nhận trong thời hạn 3 ngày thông báo đến người nộp đơn để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 2. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, gửi thông tin đến cơ quan thuế để thông báo nghĩa vụ tài chính cho người nộp đơn và chuẩn bị hồ sơ chuyển đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 

Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, gửi cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ về cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Bước 3.

Người nộp đơn mang phiếu hẹn đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lấy kết quả. 

Thời gian hoàn thiện thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ khoảng 15 ngày và 25 ngày với các xã vùng sâu, vùng xa, núi, hải đảo, không tính thời gian ngày nghỉ, lễ. 

Hi vọng với những thông tin về hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất cụ thể và quy trình thủ tục thực hiện có thể giúp bạn nắm rõ hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Xem thêm:  Các quy định đứng tên sổ đỏ mới, ai được đứng tên, có quyền gì?

Tin nổi bật
Tin mới nhất