menu

Bảng giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể dùng trong trường hợp nào?

17:10 - 26/12/2019
Giá đất thị trường và giá đất nhà nước, khái niệm bảng giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể là gì, dùng trong trường hợp nào, cách xác định.

Cùng ancu.me tìm hiểu định nghĩa khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể là gì và quy định áp dụng trong bài sau:

1. Khái niệm giá đất nhà nước và giá đất thị trường

Giá đất Nhà nước là gì?

Là giá được ấn định bởi Nhà nước trong văn bản pháp luật khi giao đất có thu tiền sử dụng hay cho thuê đất. Nhà nước có quy định phân ra khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Cách xác định giá đất Nhà nước sẽ dựa theo các trường hợp sau:

- Theo mục đích sử dụng đất phù hợp ở thời điểm định giá

- Theo thời hạn sử dụng đất

- Theo giá đất thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thu nhật từ sử dụng đất

- Các thửa đất liền kề cùng mục đích sử dụng đất, thu nhập từ sử dụng đất tương đương nhau thì mức giá giống nhau. 

Xác định giá đất Nhà nước theo các trường hợp

Xác định giá đất Nhà nước theo các trường hợp

Định nghĩa giá đất thị trường là gì?

Giá đất thị trường không phụ thuộc giá đất Nhà nước, được hình thành qua những hoạt động của thị trường và đôi lúc có sự chênh lệch giá đất nhà nước và giá thị trường lớn.

Để tính giá đất theo thị trường, cách xác định giá đất thị trường, bạn có thể đọc thông tin hướng dẫn định giá nhà đất chi tiết trên ancu.me.

2. Khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể

Khung giá đất là gì?

Là quy định của Chính phủ xác định từng loại đất từ tối thiểu đến tối đa, căn cứ theo Điều 113 Luật Đất đai 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh sẽ dựa vào khung giá đất nhà nước ban hành để quy định bảng giá đất địa phương. 

Thời hạn của khung giá đất Chính phủ quy định là 5 năm một lần với mỗi loại đất và vùng, khung giá sẽ được điều chỉnh khi giá đất phổ biến của thị trường tăng từ 20% so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% so với giá đất tối thiểu trong khu giá đất trong hơn 180 ngày.

Bảng giá đất là gì?

Là các mức giá đất đối với mỗi loại đất được ban hành bởi UBND cấp tỉnh dựa trên khung giá đất và phương pháp xác định giá đất.

Thời hạn của bảng giá đất là 5 năm một lần, công bố vào 1/1 năm đầu kỳ. Bảng giá đất sẽ được điều chỉnh nếu khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối đa và tối thiểu trong hơn 180 ngày.

Bảng giá đất được dùng trong các trường hợp:

- Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức

- Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở trong hạn mức giao đất ở

- Tính thuế sử dụng đất

- Tính phí và lệ phí

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại về sử dụng và quản lý đất

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất.

Đăng tải các tin rao vặt mua bán, cho thuê nhà đất để nhanh chóng chốt giao dịch nhất trên Thông tin bất động sản ancu.me.

Bảng giá đất dùng trong trường hợp nào?

Bảng giá đất dùng trong trường hợp nào?

Giá đất cụ thể là gì?

Là xác định giá đất cụ thể  được UBND cấp tỉnh quyết định theo mục đích và thời hạn sử dụng đất trong quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, quyết định thu hồi đất và được UBND cấp tỉnh xây dựng. Giá đất cụ thể sẽ thay đổi theo Hệ số điều chỉnh giá đất. 

Cách xác định giá đất cụ thể, trường hợp áp dụng giá đất cụ thể:

- Tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

- Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Với những thông tin phân loại các loại giá đất, thế nào là giá đất thị trường, giá đất cụ thể, khung, bảng giá đất cũng như giá đất cụ thể dùng trong trường hợp nào, hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức cơ bản về giá đất. Nếu bạn có những thắc mắc về các vấn đề về luật đất đai, truy cập ancu.me để tìm hiểu thêm.

Xem thêm: Nên mua nhà thời điểm nào? Mua chung cư thời điểm này nên không?

 
Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất