menu

Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

17:10 - 25/11/2019
Quy định cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ, cách tính thuế, thủ tục mua thêm đất thổ cư, lên thêm đất, bổ sung đất vào sổ đỏ.

Diện tích đất tăng thêm là phần diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình. Nếu bạn đang không biết điều kiện, thủ tục cấp bổ sung đất vào sổ đỏ như thế nào, cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm có những trường hợp gì, hãy cùng ancu.me xem hướng dẫn chi tiết ngay sau đây:

1. Điều kiện thêm đất vào sổ đỏ

Theo Điều 24a Nghị định 01/2017/NĐ-CP, điều kiện để được cấp sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm bao gồm:

  • Diện tích thửa đất sử dụng sau khi đo đạc nhiều hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.
  • Có sự thay đổi trong ranh giới thửa đất thực tế và thửa đất lúc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm từng trường hợp

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm từng trường hợp

2. Quy định thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Tùy theo trường hợp chủ sở hữu được thêm đất vào sổ đỏ sẽ có quy trình thủ tục đăng ký biến động đất đai như sau:

a. Trường hợp phần đất tăng thêm (do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đã có sổ đỏ

Nếu đất gốc cũng đã có sổ đỏ và người sử dụng đất không phải làm thủ tục hợp thửa:

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung và thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới cho thửa đất gốc.

Trường hợp tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền có sổ đỏ hoặc giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền thì cần làm thủ tục cấp sổ đỏ. 

Bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai thông báo văn bản đến bên chuyển quyền đồng thời niêm yết ở UBND nơi có đất. 

Nếu không có đơn giải quyết tranh chấp sau 30 ngày thì văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm, làm hồ sơ địa chính gửi đến cơ quan thẩm quyền hủy sổ đỏ đã được cấp và cấp cho bên nhận chuyển quyền sổ đỏ mới.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Quy định thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất tăng thêm

Quy định thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất tăng thêm

Nếu đất gốc chưa có sổ đỏ nhưng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất:

Làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần diện tích bổ sung và thủ tục cấp sổ đỏ mới lần đầu. Tham khảo thủ tục  mua đất chưa có sổ đỏ cụ thể.

b. Trường hợp phần đất tăng thêm do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, và diện tích bổ sung chưa có sổ đỏ nhưng có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Làm thủ tục cấp đổ đỏ lần đầu cho phần diện tích tăng thêm, đồng thời nếu thửa đất gốc đã được cấp sổ đỏ thì làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới

Làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu toàn bộ diện tích đất nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ.

c. Trường hợp phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Theo Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ cho phần đất tăng thêm nếu không vi phạm pháp luật đất đai (lấn chiếm, sử dụng đất trái phép).

Theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất vẫn sẽ có cơ hội được cấp sổ đỏ phần đất tăng thêm nếu đã vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

Theo Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nếu phần đất tăng thêm được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014, người sử dụng đất vẫn sẽ có cơ hội được cấp sổ đỏ phần đất này.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm tương tự với thủ tục làm sổ đỏ lần đầu, phần đất gốc nếu đã có sổ thì cấp đổi sổ mới. Người sử dụng đất cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới làm được thủ tục. Nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ thì cấp sổ đỏ lần đầu cho toàn bộ thửa đất.

Thủ tục mua thêm đất thổ cư

Thủ tục mua thêm đất thổ cư

Thủ tục mua thêm đất thổ cư

Việc hợp thửa chỉ diễn ra nếu các phần đất nằm liền kề nhau. Thửa đất được chuyển nhượng cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bị kê biên, tranh chấp và còn hạn sử dụng đất. 

Để tiến hành thủ tục mua thêm đất ở, bên cạnh việc làm hợp đồng chuyển nhượng, công chứng và tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn còn có thể phải làm thủ tục khác như:

  • Thủ tục tách thửa phần đất muốn mua khỏi thửa đất gốc nếu chung với phần đất gốc.
  • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nếu đất muốn mua là đất nông nghiệp và muốn nhập vào đất ở của bạn. Việc này cần phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
  • Thủ tục hợp thửa đất.

Mỗi địa phương có quy định diện tích tối thiểu sau khi tách, thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách phải đáp ứng diện tích tối thiểu thì mới được tách thửa. Bạn nên liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai hoặc phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất để kiểm tra thông tin này cũng như thông tin quy hoạch.

Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm

Theo Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định việc thu tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại như sau:

“Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Trên đây là thông tin những thủ tục cấp bổ sung đất vào sổ đỏ cần làm với các trường hợp khác nhau để bạn tham khảo nắm rõ hơn.

Xem thêm:  Quy định về điều kiện, thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, thổ cư.

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất