menu

Thủ tục giải chấp sổ đỏ: Ở đâu, quy trình hồ sơ, mất bao lâu?

17:10 - 08/07/2020
Hướng dẫn quy trình thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng, hồ sơ chuẩn bị, giải chấp sổ đỏ ở đâu, mất bao lâu và lệ phí giải chấp sổ đỏ.

1. Giải chấp sổ đỏ là gì?

Giải chấp sổ đỏ ngân hàng là việc xóa thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà bạn đang thế chấp ở ngân hàng để vay tiền trước đây, chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ. Vì vậy, thủ tục đăng ký giải chấp sổ đỏ là bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả hết nợ gốc cho ngân hàng.

Nếu không thanh lý đúng hạn thì sẽ thành nợ quá hạn, khiến điểm tín dụng của bạn bị ảnh hưởng cho khoản vay sau này nếu có.

2. Các trường hợp thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ tại ngân hàng

- Khi muốn kết thúc việc thế chấp sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Khi muốn thay thế biện pháp thế chấp bằng biện pháp đảm bảo khác như thay bằng tài sản khác có giá trị tương đương để tiếp tục bảo đảm khoản vay.

- Khi muốn trả nợ trước hạn

- Khi đến thời gian giải chấp sổ đỏ mà bên thế chấp không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, hoặc do các bên thỏa thuận hoặc có luật quy định.

- Có quyết định từ tòa án hoặc từ trọng tài có hiệu lực pháp luật trong việc xóa thế chấp. 

- Cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng thừa phát lại đã xử lý xong tài sản.

- Hủy thế chấp quyền tài sản phát sinh bởi hợp đồng mua bán nhà đất, chuyển tiếp đăng ký thế chấp.

- Trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng

Các trường hợp thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Tham khảo thêm kinh nghiệm mua nhà trả góp lãi suất thấp trên ancu.me.

3. Quy trình giải chấp sổ đỏ ngân hàng

Làm thủ tục giải chấp sổ đỏ ở đâu?

Bạn có thể nộp hồ sơ thủ tục đăng ký giải chấp sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 

Hồ sơ giải chấp sổ đỏ

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp. Tham khảo download tải mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ tại đây.

- Bản chính sổ đỏ/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất của bên nhận thế chấp (1 bản chính hoặc 1 bản sao không cần chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp (1 bản chính hoặc 1 bản sao không cần chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) nếu đơn yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên thế chấp

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu có.

- CMND của bên thế chấp.

Nếu bạn muốn ủy quyền cho người khác làm thủ tục giải chấp cần thêm Văn bản ủy quyền (1 bản chính hoặc 1 bản sao có chứng thực hoặc 1 bản sao không cần chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng

Quy trình thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng

Quy trình thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng

Trình tự giải chấp sổ đỏ được thực hiện như sau:

- Nộp hồ sơ đăng ký

- Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký và kiểm tra

Nếu có căn cứ từ chối việc đăng ký giải chấp sổ đỏ, văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ và văn bản từ chối đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho người đăng ký và hướng dẫn họ thực hiện theo quy định.

Nếu không có căn cứ từ chối đăng ký thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ:

+ Ghi nội dung xóa đăng ký và thời điểm đăng ký vào sổ địa chính và Giấy chứng nhận

+ Ghi nội dung xóa đăng ký và thời điểm đăng ký tại mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên đơn yêu cầu đăng ký

- Trả kết quả đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai trả người yêu cầu đăng ký 1 bản chính gồm:

+ Đơn yêu cầu xóa thế chấp được chứng nhận

+ Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp có chứng nhận

+ Giấy chứng nhận có ghi nội dung xóa thế chấp, nội dung đăng ký thay đổi, hoặc có nội dung sửa chữa sai sót

+ Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót trong nội dung đăng ký nếu người đăng ký tự thấy có sai sót trong hồ sơ địa chính

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện khi yêu cầu đăng ký.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ mất bao lâu?

Nếu bạn băn khoăn không biết giải chấp sổ đỏ mất bao lâu thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ đăng ký và trả kết quả trong ngày sau khi nhận hồ sơ đăng ký giải chấp sổ đỏ hợp lệ. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ thì sẽ trả kết quả trong ngày làm việc hôm sau. 

Nếu phải giải quyết hồ sơ đăng ký kéo dài hơn thì cũng không quá 3 ngày từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi phí giải chấp sổ đỏ

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, bạn sẽ mất thêm lệ phí giải chấp sổ đỏ như tiền công chứng, tiền giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị nhận hồ sơ…

Trên đây là thông tin thủ tục giải chấp sổ đỏ tại ngân hàng cụ thể, hồ sơ cần chuẩn bị để bạn tham khảo giúp quá trình diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Tham khảo thêm nhiều thông tin liên quan đến thủ tục đất đai trên ancu.me.

Xem thêm:  Chi tiết hồ sơ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất.

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất