menu

Quy định thủ tục và mẫu đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất

17:10 - 26/10/2020
Quy định, thủ tục, thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất, mẫu đơn khiếu nại, tố cáo thu hồi, cưỡng chế thu hồi, bồi thường thu hồi đất.

Quy trình khiếu nại, khiếu kiện thu hồi đất

Khi bạn có căn cứ cho thấy quyết định hành chính trong giải quyết bồi thường, trách nhiệm hoàn trả và thi hành án dân sự không đúng pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của mình thì có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hay khởi kiện vụ án hành chính đến tòa án.

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại về thu hồi đất lần đầu hoặc quá thời hạn mà vẫn không được giải quyết thì có thể khiếu nại lần hai lên Thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi tiện tại tòa án. 

Nếu vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn mà chưa được giải quyết thì có thể khởi kiện quyết định thu hồi đất lên tòa án như vụ án hành chính.

Thủ tục khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất và mẫu đơn

Thủ tục khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất và mẫu đơn

Các tài liệu, giấy tờ kèm theo khi khiếu nại cưỡng chế thu hồi đất, khiếu nại thông báo thu hồi, bồi thường thu hồi đất:

- Đơn khiếu nại (lần đầu, lần hai)

- Quyết định bồi thường đất (nếu có)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu

Download tải mẫu đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất tại đây.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Xem thêm: Luật khiếu nại, tố cáo về đất đai và mẫu đơn, thủ tục giải quyết.

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần đầu

Theo quy định của pháp luật thì người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần đầu đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất là Uỷ ban nhân dân các cấp giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011, thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất là 90 ngày từ khi nhận được quyết định hành chính. Nếu người khiếu nại vì lý do trở ngại nào đó (ốm đau, thiên tai, công tác, học tập xa,...) mà không thực hiện được quyền khiếu nại trong thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không được tính vào thời hiệu khiếu nại.  

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu thường không quá 30 ngày từ ngày cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất giải quyết khiếu nại. Với những nơi vùng sâu vùng xa, thời hạn giải quyết không quá 45 ngày. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn từ 45-60 ngày từ ngày thụ lý.

Khi nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần đầu

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần đầu

Tham khảo quy định  thu hồi đất và đền bù giải phòng mặt bằng theo luật hiện hành.

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần hai

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết khi đã quá thời hạn thì người khiếu nại gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho Thủ trường cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Cấp trên phải trả lời về việc có thụ lý hay không trong vòng 10 ngày. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thường không quá 45 ngày từ ngày cơ quan giải quyết nhận được đơn khiếu nại, nếu vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn không quá 70 ngày, những khu vực đi lại khó khăn thì thời gian không quá 60 ngày.

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần hai

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật lần hai

Người giải quyết đơn khiếu nại đất bị thu hồi lần hai cần thông báo văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. Nếu không thụ lý giải quyết thì cần nói rõ lý do. 

Trường hợp thấy vụ việc phức tạp, người giải quyết khiếu nại có thể lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại theo pháp luật.

Thủ tục khởi kiện quyết định thu hồi đất

Nếu người khiếu nại khiếu nại lên chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện hoặc chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc không được giải quyết trong thời hạn quy định thì có quyền khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất lên tòa án nhân dân cấp quận, huyện hoặc cấp tỉnh theo thủ tục tố tụng hành chinh trong thời hạn 1 năm. Nếu do khách quan không thực hiện được quyền khởi kiện thì thời gian có trở ngại đó không được tính vào thời hiệu khởi kiện.

Thời hạn chuẩn bị xét xử thông thường là 4 tháng kể từ ngày thụ lý.

Tải mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất tại đây.

Trên đây là quy định, mẫu đơn khiếu nại về việc thu hồi đất để bạn tham khảo. Xem thêm nhiều thông tin Tư vấn luật nhà đất khác trên ancu.me để nắm rõ các quy trình thủ tục hiện nay.

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất