menu

Hồ sơ đề nghị cấp nước sinh hoạt, mẫu đơn tách, ngừng cấp nước

17:10 - 28/06/2019
Định mức sử dụng nước là gì, cách tính, thủ tục, hồ sơ, đơn xin đấu nối cấp nước sạch sinh hoạt cho một người, gia đình, công ty, nước công cộng.

Nước máy, nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của bất cứ ai giúp đảm bảo cuộc sống có được chất lượng tốt, tránh được các nguồn nước ô nhiễm. Hiện nay, ở mỗi địa phương việc sử dụng nước sạch sẽ theo từng đơn vị cấp khác nhau nhưng sẽ có những quy định, quy chuẩn cho việc cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, các công ty doanh nghiệp từ định mức đến giá nước và các thủ tục xin cấp nước sinh hoạt.

Ancu.me sẽ chia sẻ các quy định về định mức sử dụng nước sinh hoạt, thủ tục xin cấp nước sinh hoạt và lắp công tơ đồng hồ nước sạch giúp bạn nhanh chóng có được nước sạch để sử dụng và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình.

Các quy định hồ sơ, thủ tục xin cấp định mức sử dụng nước sạch

Các quy định hồ sơ, thủ tục xin cấp định mức sử dụng nước sạch

1. Định mức sử dụng nước sinh hoạt là gì?

Định mức nước sinh hoạt hay còn gọi định mức cấp/dùng nước sinh hoạt là giới hạn nước sinh hoạt cho một người bao nhiêu m3/ngày. Từ đó để làm căn cứ tính mức giá định mức nước sinh hoạt  trên đầu người.

Cách tính định mức nước sinh hoạt

Hiện nay cách tính định mức nước sinh hoạt được xác định dựa trên số nhân khẩu (người) theo đăng ký sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú trên và mỗi người chỉ được đăng ký định mức nước sinh hoạt tại một thuê bao lắp đặt đồng hồ nước.

- Đối với trường hợp nhiều hộ chung một công tơ nước tức có địa chỉ hộ khẩu thường trú khác địa chỉ lắp đặt công tơ nước thì cách tính định mức nước sinh hoạt của các nhân khẩu sử dụng chung cho người đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

- Đối với trường hợp tính định mức sử dụng nước cho người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở có thời hạn từ 12 tháng trở lên (dựa vào sổ tạm trú và hợp đồng thuê nhà) sẽ được tính theo số nhân khẩu như người thường trú.

Tham khảo bảng giá định mức nước sinh hoạt 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 TPHCM trên đầu người

Tham khảo bảng giá định mức nước sinh hoạt 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 TPHCM trên đầu người

Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt

Đối với định mức sử dụng nước sinh hoạt người sử dụng nước sẽ phải làm thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt mới hoặc có thể bổ sung hay làm phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt theo nhu cầu sử dụng nước.

Hồ sơ thủ tục xin định mức nước sinh hoạt mới

Khi có nhu cầu sử dụng nước máy, nước sạch sinh hoạt thì người sử dụng nước sẽ cần làm thủ tục xin cấp nước sinh hoạt hay thủ tục lắp công tơ nước mới. Trong đó, thủ tục xin định nước nước sinh hoạt bao gồm các giấy tờ sau:

 • Viết mẫu đơn đăng ký, xin cấp định mức nước sinh hoạt (Phiếu yêu cầu đăng ký định mức nước sinh hoạt). Tải ngay Mẫu đơn đăng ký định mức nước sinh hoạt.
 • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu muốn đăng ký định mức sử dụng nước sinh hoạt tại địa chỉ xin lắp gắn đồng hồ nước

Những giấy tờ này sẽ nộp kèm với hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt và nộp cho đơn vị quản lý cấp nước sạch thuộc địa bàn có địa chỉ cần cấp nước. Đơn vị cấp nước sẽ dựa theo số nhân khẩu trong sổ hộ khẩu và sổ tạm trú để cấp định mức nước sinh hoạt từ kỳ hóa đơn tiền nước sạch đầu tiên.

Hồ sơ và thủ tục cấp, thay đổi định mức nước sinh hoạt cho gia đình

Hồ sơ và thủ tục cấp, thay đổi định mức nước sinh hoạt cho gia đình

Hồ sơ thủ tục đăng ký định mức sử dụng nước bổ sung

Trong quá trình sử dụng nước sinh hoạt nếu hộ gia đình có tăng nhân khẩu thì có thể đăng ký bổ sung định mức. Hồ sơ xin định mức nước sinh hoạt bổ sung bao gồm:

 • Mẫu phiếu/biểu mẫu đăng ký định mức nước sinh hoạt
 • Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú Bản sao công chứng của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
 • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn bổ sung (Bản sao công chứng)

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì mang đến trụ sở đơn vị cấp nước quản lý địa bàn nơi sử dụng nước để bổ sung yêu cầu. Định mức sử dụng nước sinh hoạt mới sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất.

Hồ sơ thủ tục chuyển định mức sử dụng nước sinh hoạt

Người sử dụng nước có địa chỉ thường trú khác với nơi đang sử dụng nước có thể làm thủ tục chuyển định mức tới nơi đăng ký cấp nước sạch khác với hồ sơ thủ tục như sau:

 • Phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt
 • Sổ hộ khẩu thường trú hay Sổ tạm trú (Bản sao công chứng) của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
 • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn nhập định mức (Bản sao công chứng)
 • Sổ hoặc giấy xác nhận lưu trú của Công an phường/xã) của nhân khẩu muốn nhập định mức.

Hồ sơ thủ tục cắt giảm định mức sử dụng nước sinh hoạt

Đối với hộ gia đình sử dụng nước có thay đổi giảm nhân khẩu sử dụng nước tại địa chỉ đăng ký (mất, chuyển nơi khác) thì cần thực hiện thủ tục cắt giảm định mức. Thủ tục hồ sơ đăng ký cắt giảm định mức nước sạch sinh hoạt gồm có:

 • 01 phiếu đề nghị cắt định mức nước sinh hoạt
 • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó, không kể các nhân khẩu yêu cầu cắt giảm định mức (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
 • Bản sao công chứng hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt định mức.

Hồ sơ thủ tục đăng ký, bổ sung, cắt, chuyển định mức nước cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở

Đối với trường hợp người xin cấp định mức nước là sinh viên, người lao động thuê nhà ở có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên ngoài đơn xin cấp nước sạch sẽ cần các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng thuê nhà có thời hạn trên 12 tháng có công chứng hoặc xác nhận của địa phương (Bản sao công chứng)
 • Giấy xác nhận lưu trú (số tạm trú) của Công an phường- xã (Bản sao công chứng)
 • Hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký định mức nước (Bản sao công chứng)

Người có nhu cầu xin đăng ký cấp định mức sử dụng nước sinh hoạt hay bổ sung, chuyển, cắt sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì mang đến trụ sở đơn vị cấp nước quản lý địa bàn nơi sử dụng nước để nộp và đơn vị cấp nước sẽ nhận yêu cầu, xem xét nếu đủ điều kiện sẽ thay đổi định mức sử dụng nước sinh hoạt mới theo yêu cầu và sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất.

2. Thủ tục, đơn xin cấp nước sạch sinh hoạt gia đình, công ty, nước công cộng

Theo quy định, đối với thủ tục xin cấp nước thì hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt sẽ có sự khác nhau đối với từng nhóm đối tượng có mẫu tờ trình, đơn xin đấu nối cấp nước. Cụ thể thành phần hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt như sau:

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình

Hồ sơ xin cấp nước sạch cho hộ gia đình bao gồm 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

- 01 văn bản đề nghị cấp nước sạch (viết đơn xin cấp nước sạch cho hộ gia đình)

Tải ngay: Mẫu đơn xin cấp nước sinh hoạt (nước máy) cho hộ gia đình

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn có xác nhận của công an phường sở tại;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà có công chứng hoặc được UBND cấp xã/phường xác nhận.

- Hợp đồng thuê nhà có công chứng, xác nhận của công an phường nếu là sinh viên, người lao động có đăng ký tạm trú dài hạn trên 12 tháng.

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sạch cho công ty, cơ quan, tổ chức

Đối với cơ quan tổ chức, doanh nghiệp (công ty) thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ làm thủ tục xin cấp nước máy, nước sạch, bao gồm:

- 01 văn bản đề nghị cấp nước sạch: Mẫu đơn xin đấu nối cấp nước (Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị, khu tái định cư, khu nhà ở công nhân, khu - cụm công nghiệp, thương mại và dịch vụ đơn vị xin cấp nước phải có mẫu tờ trình xin đấu nối cấp nước hay mẫu công văn xin thỏa thuận cấp nước sạch)

Mẫu đơn xin cấp nước sạch cho công ty (doanh nghiệp), cơ quan, tổ chức: Tải tại đây

- Bản chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập đối với tổ chức, cơ quan;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy phép xây dựng.

- Văn bản chứng thực: Giấy tờ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

- Văn bản chứng thực hợp đồng thuê nhà/đất (bất động sản) nếu thuê trụ sở, hoặc thuê đất và giấy ủy quyền về việc xin đấu nối cấp nước của chủ sở hữu nhà đất).

Trình tự thủ tục xin cấp nước sinh hoạt

Thủ tục cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, cho công ty và các cơ quan, tổ chức khác sẽ thực hiện theo các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước sạch khu vực nơi có địa chỉ cần đăng ký và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

Sau khi nhận hồ sơ, đơn vụ cấp nước sạch sẽ xem xét điều kiện cấp nước có đủ hay không.

+ Nếu không đủ điều kiện cấp nước sạch: Văn bản từ chối cấp nước

+ Nếu đủ điều kiện cấp nước: đơn vị cấp nước xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật và người yêu cầu sẽ đóng chi phí lắp đặt đồng hồ nếu có và kỹ hợp đồng dịch vụ cấp nước tại nơi nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn thi công lắp đặt đồng hồ nước.

Bước 3: Đơn vị cấp nước thi công lắp đặt cấp nước sạch và khách hàng giám sát, nghiệm thu, nhận bàn giao.

Lưu ý: Tùy thuộc vào đơn vị cấp nước và có thể thêm yêu cầu một số hồ sơ hay có quy trình khác một chút. Vì vậy, người có nhu cầu xin cấp nước sạch có thể đến tại đơn vị cấp nước và hỏi thủ tục trực tiếp hoặc tham khảo trên các trang web của công ty nước sạch khu vực như:

Tìm hiểu thủ tục lắp công tơ nước mới tại Hà Nội hay hồ sơ xin cấp nước thủ đức và tải đơn đề nghị, mẫu đơn xin cấp nước sạch Hà Nội… theo từng yêu cầu của khu vực.

Xem thêm Thủ tục, mẫu đơn xin lắp, tách, chuyển công tơ điện mới và chi phí tại ancu.me.

Các thủ tục tách, lắp đặt lại đồng hồ nước, tạm dừng, cắt, cấp lại và ngừng cấp nước

Các thủ tục tách, lắp đặt lại đồng hồ nước, tạm dừng, cắt, cấp lại và ngừng cấp nước

3. Hồ sơ, thủ tục tách công tơ, lắp đặt lại, ngừng cấp nước

Hồ sơ tách công tơ nước, ký hợp đồng riêng

Trong quá trình sử dụng nước, khách hàng (hộ gia đình, công ty, tổ chức) có quyền được yêu cầu thay đổi các thông tin trong hợp đồng, cấp lại đồng hồ mới khi tách hộ để được tách đồng hồ nước và ký hợp đồng cấp nước sạch riêng.

Hồ sơ xin tách đồng hồ nước:

 • Viết đơn đề nghị cấp nước sạch (theo mẫu đơn đề nghị cấp nước sạch).
 • Bản sao công chứng công chứng Sổ hộ khẩu trước và sau khi tách hộ;
 • Bản sao công chứng hóa đơn tiền nước tháng gần nhất của đầu máy sử dụng chung đồng hồ;
 • Bản sao công chứng chính hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch và mẫu đơn đề nghị, đơn xin xác nhận cấp nước của chủ hợp đồng cho tách công tơ nước do đã có nhà ở riêng biệt.

Hồ sơ xin lắp đặt lại đồng hồ nước

Trong quá trình sử dụng đồng hồ công tơ nước bị mất, hư bỏng, chì niêm phong bị đứt, không đọc được chỉ số. Hay do nhu cầu sử dụng nước thay đổi vượt mức đo của đồng hồ nước hiện tài thì có quyền yêu cầu thay đổi công tơ nước

Hồ sơ yêu cầu thay đổi công tơ nước cần có: Mẫu đơn xin cấp lại đồng hồ nước (Tải ngay tại đây)

Hồ sơ, mẫu đơn xin ngừng cấp nước sạch

Việc ngừng cấp nước có thể do vi phạm của người sử dụng nước trong hợp đồng dịch vụ khiến cho đơn vị cấp nước ngừng cấp nước. Hoặc trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng nước ở địa chỉ đăng ký sử dụng nước thì chủ hợp đồng có thể làm đơn xin ngừng cấp nước sạch và gửi đến đơn vị cấp nước để được xem xét giải quyết.

Tải: Mẫu đơn xin ngừng cấp nước sạch

Hồ sơ, đơn xin tạm dừng và cấp lại nước sạch

- Điều kiện và hồ sơ tạm dừng cấp nước: Trong quá trình sử dụng dịch vụ cấp nước nếu có nhu cầu không sử dụng nước từ 3 tháng trở lên thì chủ hợp đồng sử dụng nước có thể làm đơn xin tạm dừng cấp nước.

- Điều kiện và hồ sơ xin cấp lại nước sạch: Việc cấp lại có thể do người dùng có nhu cầu dùng nước trở lại sau khi có đơn xin tạm dừng cấp nước hoặc có trường hợp bị ngừng cấp nước do vi phạm quy định sử dụng nước và có hồ sơ xử phạt, thanh toán tiền nước còn nợ (nếu có) và bồi hoàn thiệt hại.

Người sử dụng nước muốn tạm dừng hoặc cấp lại nước cần làm đơn xin cấp lại nước sinh hoạt theo mẫu.

Tải: Mẫu đơn xin tạm dừng hoặc cấp lại nước sạch

Đối với trường hợp người sử dụng nước bị xử phải do vi phạm quy định sử dụng nước đã có quyết định xử phạt muốn xin cấp lại nước sinh hoạt thì cần phải thanh toán tiền nước còn nợ nếu có và bồi thường thiệt hại, nộp phạt theo quy định.

Trong thời hạn xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn bản đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

Thủ tục tách công tơ, tạm dừng, ngừng cấp nước hay lắp đặt cấp lại đồng hồ nước

Về thủ tục cấp nước đều được đơn vị cấp nước khu vực (địa chỉ xin cấp nước) giải quyết vì vậy quy trình thủ tục xin thay đổi nội dung hợp đồng, cấp nước sạch như sau:

Bước 1: Sau khi chuẩn bị hồ sơ hồ sơ xin tách công tơ, lắp lại đồng hồ nước, xin ngừng, tạm dừng, cắt nước và cấp lại theo yêu cầu, bạn nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước khu vực, nhận phiếu hẹn.

Bước 2: Khách hàng đóng chi phí tách công tơ, lắp lại công tơ nước, các khoản chi phí tạm ngừng, dừng, mở lại nguồn nước và ký biên bản hoàn thành công việc.

Chi phí lắp công tơ nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho gia đình, công ty, nước công cộng

Chi phí lắp công tơ nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho gia đình, công ty, nước công cộng

4. Chi phí lắp công tơ nước bao nhiêu tiền?

Chi phí lắp đặt đồng hồ nước/công tơ nước sẽ phụ thuộc vào điều kiện đấu nối cấp nước để phân bổ chi phí cho đơn vị cấp nước đầu tư và cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình hay công ty, cơ quan… Theo quy định chi phí lắp công tơ nước được tính như sau:

Chi phí lắp công tơ cấp nước mới

Chi phí lắp công tơ nước mới bao gồm: Cụm đồng hồ đo nước đối với trường hợp khách hàng lắp đặt mới; khách hàng tách hộ (đối với các khách hàng nằm trong phạm vi cấp nước của công ty và khu vực dự án đã đầu tư toàn bộ tuyến ống phân phối và dịch vụ) sẽ do đơn vị cấp nước chịu chi phí.

Chi phí cấp lại đồng hồ nước

Trường hợp cấp nước, khách hàng có đơn xin cấp lại đồng hồ nước: khách hàng có yêu cầu phải chịu chi phí toàn bộ theo dự toán phê duyệt của Đơn vị cấp nước lập.

Chi phí lắp công tơ nước cho công ty, cơ quan

Trường hợp cấp nước cho công ty, cơ quan: chi phí lắp đồng hồ nước sẽ do công ty cơ quan đóng góp theo thỏa thuận với đơn vị cấp nước.

Chi phí hạ cấp đồng hồ nước

Trường hợp người sử dụng nước cần giảm định mức dùng nước so với định mức cấp nước đang sử dụng thì chi phí sẽ do người sử dụng nước thanh toán theo dự toán đối với công việc hạ cấp đồng hồ theo nhu cầu sử dụng nước hiện tại.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về thủ tục đấu nối cấp nước sạch giúp bạn nắm rõ các thủ tục cụ thể để thực hiện việc xin cấp, tạm dừng, ngừng, cấp lại nước sạch hay những yêu cầu về đăng ký và thay đổi định mức sử dụng nước sạch, các khoản chi phí cấp sử dụng nước sạch để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình.

Tin nổi bật
Tin mới nhất