menu

Các trường hợp, quy trình thủ tục, đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất

17:10 - 30/10/2019
Cách ghi nợ tiền sử dụng đất, trường hợp đối tượng nào được ghi nợ, quy định mới ghi nợ tiền sử dụng đất 2019 có được thế chấp, tách thửa, chuyển nhượng?

1. Ghi nợ tiền sử dụng đất là gì?

Khi người sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất thì được ghi nợ số tiền phải nộp trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất sau khi có đơn xin ghi nợ khi có thông báo phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Chủ thể nào được ghi nợ tiền sử dụng đất? Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP công văn hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất, điều kiện hay những đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về ghi nợ tiền sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính.

Điều kiện để được ghi nợ tiền sử dụng đất

Điều kiện để được ghi nợ tiền sử dụng đất

3. Thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất xác định thời điểm ghi nợ tiền thuế sử dụng đất từ thời gian được cơ quan thẩm quyền chấp thuận và kéo dài tối đa 5 năm. Hết hạn bạn sẽ không được gia hạn tiếp mà phải nộp tiền ghi nợ còn lại theo giá đất mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nộp tiền nợ.

4. Luật quy định ghi nợ tiền sử dụng đất

Cùng xem các quy định mới về ghi nợ tiền sử dụng đất sau đây:

Thanh toán trước thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất có được hỗ trợ?

Nếu bạn trả nợ trước thời hạn 5 năm thì được hỗ trợ giảm trừ tiền sử dụng đất phải nộp với mức 2% một năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền nợ trả trước hạn.

Đang ghi nợ tiền sử dụng đất có được chuyển nhượng, thế chấp, tách thửa, cho thuê, tặng cho không?

Theo quy định, khi bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được thực hiện các quyền như chuyển nhượng; cho thuê; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu bạn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền này.

Nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất

Trường hợp người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất, người thừa kế cần tiếp tục trả nợ theo luật ghi nợ tiền sử dụng đất.

Ghi nợ tiền sử dụng đất có tính lãi không?

Theo chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất, trường hợp sau 5 năm, người sử dụng đất mới thanh toán nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cụ thể:

Tiền sử dụng đất phải nộp = (Số tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ) x (Tiền sử dụng đất còn nợ / Tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận)

Xem cụ thể  cách tính tiền sử dụng đất và các trường hợp được miễn giảm trên ancu.me.

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp sau thời hạn nợ 5 năm

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp sau thời hạn nợ 5 năm

5. Thủ tục đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất

a. Thẩm quyền cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

b. Hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất

Bao gồm:

Mẫu đơn đề nghị xin ghi nợ tiền sử dụng đất  kèm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn đề nghị được ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Tải mẫu đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất 2019 tại đây.

c. Trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Quy trình ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm các bước:

Bước 1: 

Nộp đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất đến cấp thẩm quyền.

Bước 2: 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ địa chính và đơn xin ghi nợ để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức) cho hộ gia đình, cá nhân. Sau đó, chuyển thông tin về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trong đó ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận.

Hàng ngàn tin rao vặt mua bán, cho thuê bất động sản mới chất lượng ở khắp các khu vực trên cả nước có trên Sàn giao dịch nhà đất ancu.me.

6. Thủ tục, mẫu đơn thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Thủ tục xóa ghi nợ tiền sử dụng đất đất bao gồm các bước:

Bước 1:

Bạn kê khai thanh toán nợ tại Cơ quan thuế theo mẫu quy định.

Để xóa thông tin sổ đỏ có ghi nợ tiền sử dụng đất cần các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp

– Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính

Bước 2: Sau khi thanh toán nợ, cơ quan thuế xác nhận theo mẫu quy định.

Bước 3: Bạn đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Tải mẫu đơn đề nghị nộp tiền sử dụng đất ghi nợ tại đây.

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 10 ngày. Các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện tăng thêm 10 ngày, ngoài thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Trên đây là thông tin đối tượng, trường hợp nào được ghi nợ tiền sử dụng đất và thủ tục, cách xin ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo thông tư hướng dẫn để bạn tham khảo nắm rõ để việc thực hiện diễn ra suôn sẻ. 

Xem thêm: Quy định về điều kiện, thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, thổ cư.

Thảo Trần
Tin nổi bật
Tin mới nhất